Newsletter SÚ ČR 31-01-2023

31. 1. 2023

Vážení klienti,

v následujícím textu si vás dovolujeme informovat o aktualitách a o naší činnosti a produktech.

LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE: 

1. Tisková zpráva MF ČR: Daňové milostivé léto umožní dlužníkům zbavit se daňových nedoplatků
Vláda dne 25. ledna schválila návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů (tzv. „Daňové milostivé léto“). Cílem návrhu je navázat v rezortu Ministerstva financí na předchozí akce Milostivé léto I a II a dát dlužníkům možnost zbavit se dluhů na penále, úrocích a dalším příslušenství daně, a také zbytečné zátěže v podobě bagatelních nedoplatků. Pro odpuštění dluhů bude klíčové rozhodné období, které je navrhováno od 1. července do 30. listopadu 2023. Obdobný návrh milostivého léta z dílny MPSV dnes vláda schválila i pro oblast nedoplatků na sociálním pojištění.  

2. Informace MF ČR: Sekundární předpisy EU
Základní normy pro mezinárodní spolupráci v oblasti daní - Právo EU. 

3. Informace MF ČR: Zákon o mezinárodní spolupráci

4. Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ze dne 25. 1. 2023 

5. Tisková zpráva GFŘ: Informace k odvodu z nadměrných příjmů podle energetického zákona
Dne 1. 12. 2022 nabyla účinnosti novela energetického zákona, která zavádí tzv. odvod z nadměrných příjmů. Správcem odvodu je Energetický regulační úřad. 

6. Tisková zpráva MPSV: Pojistné milostivé léto: Dlužníci na sociálním pojištění dostanou šanci se vyhnout penále i exekucím
Dlužníci České správy sociálního zabezpečení se budou moci v průběhu letošního léta zbavit svých neuhrazených závazků vůči státu, aniž by museli platit  penále nebo exekuční náklady. Odpuštění penále se bude vztahovat jak na fyzické, tak i právnické osoby. Vláda dnes schválila návrh zákona, který to umožní za podobných podmínek, jako tomu bylo v případě Milostivého léta I a II. Podobný systém bude platit také v souvislosti s daňovými dluhy. 

7. Tisková zpráva ČSSZ: Zaměstnavatelé zpozorněte: Již brzy do svých datových schránek obdržíte informace o změnách v pojistném pro rok 2023
V souvislosti s dřívějším odchodem do důchodu tzv. zdravotnických záchranářů a členů jednotek hasičského záchranného sboru podniku se zavádí pro jejich zaměstnavatele vyšší odvod pojistného. Od února 2023 budou mít zaměstnavatelé možnost uplatnit slevu na pojistném za specifické skupiny zaměstnanců. Veškeré potřebné informace se zaměstnavatelé dozvědí prostřednictvím svých datových schránek. ČSSZ dnes začala aktivně rozesílat informační dopisy téměř 257 tisícům zaměstnavatelům. Jejich rozesílání by mělo být dokončeno během příštího týdne. 

8. Tisková zpráva ČSSZ: Už rok mohou OSVČ využívat službu Informace o zaplacených zálohách na důchodové pojištění OSVČ na ePortálu ČSSZ, která nahradila rozesílání tzv. inventur pohledávek
Před rokem spustila Česká správa sociálního zabezpečení online službu Informace o zaplacených zálohách na důchodové pojištění OSVČ, která nahradila rozesílání tzv. inventur pohledávek a zároveň významně usnadnila komunikaci mezi osobami samostatně výdělečně činnými a ČSSZ/OSSZ/PSSZ/MSSZ. V této službě mají OSVČ k dispozici všechny informace o svých platbách na důchodové pojištění a rovněž jim pomůže i s podáním přehledu o příjmech a výdajích za předchozí kalendářní rok. 

9. Informace VZP: Jak se změní platby pojistného v roce 2023?
Minimální záloha OSVČ se od 1. 1. 2023 zvyšuje na 2 722 Kč (místo dosavadních 2 627 Kč), a to v důsledku každoročního zvýšení průměrné mzdy. Částku v této výši je nutno odvést již počínaje zálohou za leden (termín její splatnosti je u OSVČ od 1. ledna do 8. února).

ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

Metodické aktuality – předplatné 2023

Metodické aktuality ROČNÍK 2022 – NOVOROČNÍ SLEVA 20 % 

- Dne 10. 1. 2023 vyšlo první číslo letošního ročníku Metodických aktualit. MA č. 1/2023 se věnují změnám a novinkám v oblasti sociálního a zdravotního pojištění, DPH a datových schránek. Aktuální číslo si můžete objednat zde.

ČASOPISY ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

Účetnictví – předplatné 2023
Účetnictví ROČNÍK 2022 – NOVOROČNÍ SLEVA 20 % 

Účetnictví NO a obcí – předplatné 2023
Účetnictví NO a obcí ROČNÍK 2022 – NOVOROČNÍ SLEVA 20 %

Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 1/2023 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 4/2022.

Den otevřených dveří projektu „Svobodná účetní“ – 31. 1. 2023

Den otevřených dveří akademie Svobodná účetní se koná 31. 1. 2023 v 16:00 hodinZarezervujte si místo zdarma zde.
Den otevřených dveří se koná online a setkáte se na něm živě s lektorem Ing. Jaroslavem Veselkou.

Dotazník: Vliv pandemie COVID 19 na profesi účetních

Metropolitní univerzita Praha poskytla záštitu výzkumnému šetření na téma dopadu pandemie na profesi účetních a společenské chování profesních organizací.
Žádáme tímto účetní o vyplnění dotazníku, který je zcela anonymní a vaše odpovědi budou zpracovávány hromadně. Jeho vyplnění vám zabere cca 10 minut.
Velmi děkujeme za spolupráci a za Váš čas.

Dotazník naleznete ZDE.

Webinář: Od papírového účta k digitálu – 1. 2. 2023 od 11:00 hodin

Doporučujeme webinář wflow.com „Od papírového účta k digitálu“, kde se dozvíte, jak zautomatizovat vaše účetní procesy, ušetřit čas a zvýšit efektivitu.

Co se na webináři dozvíte:
- Jak jsme se dostali od papíru do digitálu
- Proč je digitalizace důležitá
- Jak vypadá digitalizace s wflow
- Prostor pro vaše otázky

Webinářem vás provede Simona Cardoso, Sales operations manager a Lucia Lacková, Partner relationship manager, wflow.com

Webinář je zdarma. Zaregistrujte se a rezervujte si své místo ZDE.

 

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

16. 3. – 25. 5. 2023 Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Mzdové účetnictví (večerní forma studia) – kombinovaná forma výuky
(lektoři: Ing. Marie Hajšmanová, Ing. Marta Ženíšková)

Semináře probíhají různou formou (prezenčně, on-line nebo kombinovaně) s ohledem na epidemiologickou situaci a požadavky lektorů. Při on-line formě využíváme aplikaci Microsoft Teams. Konkrétní forma bude vždy upřesněna před konáním.

9. 2. 2023
Přehled o peněžních tocích pro VÚJ (Ing. Alena Kochová)
10. 2. 2023
Aktuality v účetnictví a daních (lektor: Ing. Petr Kout, CSc.)
15. 2. 2023
Neziskovky – novinky a problémové oblasti (daně) (lektor: Ing. Tomáš Doležel)
20. 2. 2023
Cestovní náhrady (lektor: Jaroslava Pfeilerová)
2. 3. 2023
Účetní závěrka pro podnikatele 2022 (lektor: Ing. Lenka Dvořáková)
3. 3. 2023
Výkaz cash flow prakticky aneb bude vás to bavit (lektor: Ing. Lenka Dvořáková)
15. 3. 2023
Chyby při uplatňování DPH (lektor: Ing. Petr Kout, CSc.)
16. 3. 2023
Rozpočtová skladba a účetnictví, vzájemné vazby, novinky (lektoři: Ing. Nikola Kortanová, Ing. Tomáš Sluka)
20. 3. 2023
Základy mezinárodního zdanění a kurzové rozdíly (lektor: Ing. Jaroslav Veselka)
21. 3. 2023
Řízení hospodárnosti poskytovaných služeb ÚSC a PO podle zásady „3E“ – Kalkulace úplných nákladů poskytovaných služeb (v příkladech) (lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.)
23. 3. 2023
Dlouhodobý majetek (OSS a jejich PO) (lektor: Ing. Alena Kochová)


CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ? 

  1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů
  2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků
  3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
  4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních
  5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
  6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. Svaz účetních ČR má vlastní metodickou sekci.
  7. Svaz účetních ČR vydává odborné časopisy: Metodické aktuality, Účetnictví, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí
  8. Společné projekty Svazu účetních ČR a společnosti Poradce podnikatele, spol. s r. o.:

Daněprolidi.cz – společný projekt Poradce podnikatele, spol. s r. o. a Svazu účetních České republiky
Moderní online portál pro daně a účetnictví nabízí spolehlivé a aktuální informace, velké množství praktických funkcí a služeb (Daňová pohotovost, Daňová TV).
Pro zákazníky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.

Mzdyprolidi.cz
Společnost Poradce podnikatele, spol. s r. o. - partner Svazu účetních České republiky, z. s. - vytvořil odborný portál pro mzdy a personalistiku.
Odborný portál pro mzdy a personalistiku MZDY PRO LIDI je určen zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním a ekonomům. 
Součástí předplatného je Mzdová pohotovost formou e-mailu nebo on-line rozhovoru.
Kompletní informace o portálu naleznete zde .
Pro zákazníky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.


Svaz účetních České republiky, z. s.

Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz
https://www.facebook.com/svazucetnichcr.cz/