Newsletter SÚ ČR 28-11-2023

28. 11. 2023

Vážení klienti,

v následujícím textu si vás dovolujeme informovat o aktualitách a o naší činnosti a produktech.

LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE: 

1. Vybrané právní předpisy vyhlášené ve Sbírce zákonů:
- Vyhláška č. 341/2023 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2024
- Nařízení vlády č. 338/20023 Sb. o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady) 

2. Finanční správa ČR: Informace k formulářům pro daň z přidané hodnoty pro rok 2024
V souvislosti s připravovanou novelou zákona o DPH, která je součástí tzv. konsolidačního balíčku (Sněmovní tisk 488/Senátní tisk 161) dochází ke zrušení dvou snížených sazeb DPH (15 % a 10 %), od 1. 1. 2024 by měla být účinná pouze jedna snížená sazba DPH (12 %). V důsledku toho dojde k menším úpravám elektronického formuláře kontrolního hlášení a daňového přiznání k DPH, týkajícím se zejména popisů vybraných položek těchto formulářů. Tyto úpravy budou předmětem aktualizace vyhlášky 457/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty, která bude zveřejněna ve Sbírce zákonů po přijetí novely zákona o DPH. Vzhledem k dotazům veřejnosti upozorňujeme předem na následující úpravy. 

3. ČSSZ informuje, zda vzniká nárok na ošetřovné v případě stávky
V souvislosti se stávkou avizovanou na den 27. 11. 2023, u které je ohlášeno jednodenní přerušení práce školských a dětských zařízení, rekapitulujeme pro rodiče dětí podmínky nároku na ošetřovné.
Nárok na ošetřovné se řídí zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (ZNP). Jednotlivé situace vyjmenovává § 39 tohoto zákona. Kromě případů ošetřování (péče) navázaných na zdravotní stav je dán nárok na tuto dávku i v případě nenadálého uzavření školského/dětského zařízení, ovšem za striktně daných podmínek. 

4. Aktualita ČSSZ: Změny v oblasti úhrady poskytnuté náhrady mzdy (platu) při pracovním volnu souvisejícím s akcí pro děti a mládež od 1. 1. 2024
Na konci měsíce října byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 321/2023 Sb., kterým dochází s účinností od 1. 1. 2024 mj. ke změně zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), a to i znění § 203a, upravujícího nově komplexně otázky pracovního volna souvisejícího s akcí pro děti a mládež včetně podmínek, za kterých má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy nebo platu, její výše a nároku zaměstnavatele na úhradu poskytnuté náhrady mzdy nebo platu ze státního rozpočtu s odkazem na jiný právní předpis, konkrétně zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve kterém bude se stejnou účinností upraven postup okresních správ sociálního zabezpečení (dále jen „OSSZ“) při úhradě náhrady mzdy nebo platu podle § 203a zákoníku práce. 

Den otevřených dveří projektu „Svobodná účetní“ – 30. 11. 2023

Den otevřených dveří akademie Svobodná účetní se koná 30. 11. 2023 v 16:00 hodin. Zarezervujte si místo zdarma zde.
Den otevřených dveří se koná online a setkáte se na něm živě s lektorem Ing. Jaroslavem Veselkou.

ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

Metodické aktuality - předplatné na rok 2024
Metodické aktuality – ročník 2023

- Aktuálně nejnovější vydané číslo Metodických aktualit - č. 9/2023 se věnuje účetní a daňové problematice bytových družstev a SVJ. Seznámí Vás se základní právní úpravou SVJ a BD a poskytne Vám výklad k účtování vybraných oblastí s dopady do daně z příjmů. Listopadové číslo si můžete objednat zde.

ČASOPISY ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

Účetnictví - předplatné na rok 2024
Účetnictví – ročník 2023

Účetnictví NO a obcí - předplatné na rok 2024
Účetnictví NO a obcí – ročník 2023

Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 11/2023 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 3/2023.

 

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

Semináře probíhají různou formou (prezenčně, on-line nebo kombinovaně) s ohledem na epidemiologickou situaci a požadavky lektorů. Při on-line formě využíváme aplikaci Microsoft Teams. Konkrétní forma bude vždy upřesněna před konáním.

4. 12. 2023
Cash flow (lektor: Ing. Alice Šrámková)
5. 12. 2023
IFRS Update (lektor: Ing. Libor Vašek, Ph.D.)
5. 12. 2023
Inventarizace v účetnictví a daních (lektor: Ing. Jaroslav Veselka)
6. 12. 2023
Mzdové aktuality ONLINE (lektor: PhDr. Dagmar Kučerová)
11. 12. 2023
Základy mezinárodního zdanění (lektor: Ing. Jaroslav Veselka)
13. 12. 2023
Fyzické a právnické osoby z účetního a daňového pohledu (lektor: Ing. Jaroslav Veselka)
14. 12. 2023
Zaměstnanecké benefity aktuálně (lektor: Ing. Jaroslav Veselka)
14. 12. 2023
Účetní závěrka veřejného sektoru (lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.)
18. 12. 2023
Inventarizace v organizacích veřejného sektoru ONLINE (lektor: Ing. Alena Kochová)
18. 12. 2023
Aktuality v účetnictví a daních (lektor: Ing. Petr Kout, CSc.)
21. 12. 2023
Daň z příjmů ze závislé činnosti ONLINE (lektor: Ing. Marie Hajšmanová)
8. 1. 2024
Zákoník práce po novele – první zkušenosti (lektor: JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.)
11. – 12. 1. 2024
Základy daně z příjmů fyzických osob (lektor: Ing. Jaroslav Veselka)
25. 1. 2024
Zdravotní pojištění 2024 – novinky, problémové situace z praxe a správné postupy, vzory čestných prohlášení aneb co se jinde nedozvíte (lektor: Ing. Antonín Daněk)
26. 1. 2024
Konsolidační balíček z pohledu účetnictví a daní (lektor: Ing. Jan Molín)

CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ? 

  1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů
  2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků
  3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
  4. V rámci snahy o rozvoj a zkvalitnění účetní profese zapojení do programu certifikace
  5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
  6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. Svaz účetních ČR má vlastní metodickou sekci.
  7. Svaz účetních ČR vydává odborné časopisy: Metodické aktuality, Účetnictví, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí
  8. Společné projekty Svazu účetních ČR a společnosti Poradce podnikatele, spol. s r. o.:

Daněprolidi.cz – společný projekt Poradce podnikatele, spol. s r. o. a Svazu účetních České republiky
Moderní online portál pro daně a účetnictví nabízí spolehlivé a aktuální informace, velké množství praktických funkcí a služeb (Daňová pohotovost, Daňová TV).
Pro zákazníky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.

Mzdyprolidi.cz
Společnost Poradce podnikatele, spol. s r. o. - partner Svazu účetních České republiky, z. s. - vytvořil odborný portál pro mzdy a personalistiku.
Odborný portál pro mzdy a personalistiku MZDY PRO LIDI je určen zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním a ekonomům. 
Součástí předplatného je Mzdová pohotovost formou e-mailu nebo on-line rozhovoru.
Kompletní informace o portálu naleznete zde .
Pro zákazníky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.


Svaz účetních České republiky, z. s.

Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz
https://www.facebook.com/svazucetnichcr.cz/