Vzdělávací seminář:
Daň z příjmů ze závislé činnosti - ONLINE

Číslo semináře / VS: 33722

Přednáší Ing. Marie Hajšmanová
zkušená lektorka, specialistka na mzdové účetnictví, soudní znalkyně v oboru mezd a účetnictví
Termín čtvrtek 21. prosince 2023
Začátek

9:00 - 13:00 hod.

Místo ONLINE

Program semináře

Daň z příjmů ze závislé činnosti od ledna 2024 

  • změny v dani z příjmů ze závislé činnosti na základě konsolidačního balíčku a jejich dopady do mzdové praxe,
  • využití benefitů a dalších příjmů od daně osvobozených v praxi (příspěvky zaměstnavatele na stravování, na dovolenou,  paušální náklady při práci na dálku a další),
  • spoření na stáří z pohledu daně z příjmů,
  • daňové zvýhodnění na vyživované děti – téma stále živé.

 

Roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

  • základní zásady pro provedení ročního zúčtování - povinnosti plátců daně, práva poplatníků,
  • žádost o provedení ročního zúčtování záloha za rok 2023,
  • prokazování slev na dani a jejich uplatnění až na konci roku (podmínky pro jejich přiznání, doklady), sleva na vyživovanou manželku,
  • roční zúčtování záloh na daň v případě více zaměstnání ve zdaňovacím období,
  • nezdanitelné části ze základu daně, jejich uplatnění a prokazování,
  • složitější příklady prokazování nároku na slevu a snížení základu daně o nezdanitelné části z praxe.
Pro členy SÚ
2 190 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 490 Kč
s DPH