Newsletter SÚ ČR 25-02-2020

25. 2. 2020

Vážení,

v následujícím textu si Vás dovolujeme informovat o naší činnosti, produktech a aktualitách minulého týdne.


LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE:

1. Ve Sbírce zákonů byl 17. 2. 2020 publikován zákon č. 39/2020 Sb. o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů. Zákon nabývá účinnosti dnem 3. 3. 2020 a novelizuje také živnostenský zákon. 

2. Informace MF ČR: Nedostupnost informačních systémů a aplikací v neděli 1. března 2020 od 8 hodin do 18 hodin
Z důvodu prací na infrastruktuře Ministerstva financí MF nebudou v neděli 1. března 2020 od 8 hodin do 18 hodin dostupné všechny informační systémy a webové služby Ministerstva financí. Jedná se zejména o informační systémy ARES, ARISweb, ÚFIS, CEDR, DOTINFO, otevřená data MF, FKVS, EDS/SMVS, IS o platech, SDSL, VIOLA včetně webů Ministerstva financí a elektronické pošty. 

3. Tisková zpráva MPSV: Vláda přijala návrh ministryně Jany Maláčové na zvýšení životního a existenčního minima
Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) prosadila nařízení vlády, kterým se od 1. dubna 2020 zvyšuje životní a existenční minimum o 13,2 %. Životní minimum pro jednotlivce se tak zvýší o 450 Kč na 3 860 Kč a existenční minimum vzroste o 290 Kč na 2 490 Kč. Obě tyto částky se tak zvyšují poprvé od roku 2012. Samotná výše valorizace vychází z nárůstu příslušného indexu spotřebitelských cen vykázaného Českým statistickým úřadem. 

4. Tisková zpráva GFŘ: Téměř 2000 lidí si stále nevyzvedlo prostředky z II. pilíře
Počátkem roku 2017 byly penzijními společnostmi převedeny nevypořádané prostředky ze zrušeného II. penzijního pilíře převedeny na finanční úřady a doposud 1915 účastníků tohoto spoření si o své prostředky nepožádalo. K 31. 1. 2020 činil přeplatek úhrnem za všechny finanční úřady celkem 18 820 322 Kč. Přestože byli účastníci penzijního spoření penzijními společnostmi písemně obeznámeni, že o své nevyplacené prostředky musí následně požádat místně příslušný finanční úřad a o tomto postupu informovala i média, stále je velké množství poplatníků, kteří tak neučinili. 

5. Tisková zpráva MPO: Administrativní zátěž podnikatelů se snižuje. Kontrol bude méně, řekl vicepremiér Karel Havlíček
Kontrol podnikatelů ubyde. Vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček to dnes řekl na setkání s pracovníky živnostenských úřadů. Uskutečnilo se v centrále České národní banky a zúčastnilo se ho na 200 lidí z celé České republiky. Nově by kontrolní orgány spadající pod resort průmyslu a obchodu, pokud neobdrží podnět, resp. stížnost, měly podnikatele kontrolovat pouze jednou ročně. Kontroloval by je buď živnostenský úřad (ŽÚ), nebo Česká obchodní inspekce (ČOI), nebo by šlo o společnou kontrolu ŽÚ a ČOI.


ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

 • Objednejte si PŘEDPLATNÉ ČASOPISU METODICKÉ AKTUALITY NA ROK 2020 – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.
 • Dne 10. 2. 2020 vyšlo aktuální číslo Metodických aktualit – č. 2/2020, které je zaměřeno na účetní závěrku nestátních neziskových organizací za rok 2019. Dále se věnuje povinnostem českých plátců daně z příjmů vůči daňovým nerezidentům poskytujícím služby v ČR. Aktuální číslo si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .
 • Metodické aktuality č. 1/2020 přinášejí důležité informace o změnách v sociálním a zdravotním pojištění v r. 2020. Druhá část publikace je věnována odpovědím na dotazy z praxe z oblasti účetnictví, daní a navazujících oblastí. MA č. 1/2020 si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .


ČASOPIS ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

 • Objednejte si PŘEDPLATNÉ ČASOPISŮ ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NO A OBCÍ NA ROK 2020 v našem e-shopu
 • Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 2/2020 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 4/2019


NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

5. 2. – 22. 4. 2020
IFRS – praktické aplikace (lektorka: Ing. Martina Křivánková, FCCA) – lze se také přihlásit pouze na vybranou problematiku v konkrétní den

28. 2. 2020 Proč se nebát auditu a jak se na něj připravit (lektorka: Ing. Kamila Marešová)

3. 3. 2020 Daň z příjmů fyzických osob (RNDr. Ivan Brychta)

4. 3. – 7. 5. 2020 Mzdové účetnictví (večerní forma studia) (Ing. Marie Hajšmanová) – rekvalifikační kurz

9. 3. 2020 DPH pro účetní profese (lektoři: Tomáš Líbal, Ing. Petr Kout, CSc.)

10. 3. 2020 Daň z příjmů právnických osob (lektor: RNDr. Ivan Brychta)

11. 3. 2020 PAP – příklady (OS a jejich PO, ÚSC) (lektorka: Ing. Alena Kochová)


CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ?

 1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů - viz  https://www.svaz-ucetnich.cz/kurzy/
 2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků – viz https://www.svaz-ucetnich.cz/clenske-spolky/ 
 3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
 4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních 
 5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
 6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. SÚ ČR má vlastní Metodickou sekci, k jejím hlavním produktům patří: 

Svaz účetních České republiky naleznete i na Facebooku.


Svaz účetních České republiky, z.s.
Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz