Vzdělávací seminář:
DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

Číslo semináře / VS: 33504

Přednáší RNDr. Ivan Brychta
daňový poradce
Termín úterý 3. března 2020
Začátek

9:00 - 14:00 hod.

Místo Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3

Program semináře

Komplexní rozbor všeho, co je třeba pro správné zpracování daňového přiznání fyzických osob, vč. upozornění na novinky nejen pro rok, za které se přiznání zpracovává, ale i pro budoucí zdanění fyzických osob; teorie spojená s ilustrativním příkladem vč. vyplnění aktuálního formuláře přiznání.

URČENO

Seminář je určen finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům.

OBSAH

  • rekapitulace nejdůležitějších změn ve zdanění fyzických osob pro daný rok,
  • možnosti vykázání příjmů a výdajů v daňovém přiznání,
  • postup při uzavírání daňové evidence (podle § 7b zákona o daních z příjmů),
  • úprava výsledku podle § 23 zákona o daních z příjmů,
  • odčitatelné položky, slevy na dani a daňové zvýhodnění (přehled, zásady pro aplikaci),
  • sestavení daňového přiznání (seznámení s aktuálním formulářem, probrání postupu při jeho, vyplňování na příkladech, informace o přílohách přiznání),
  • zásady pro zpracování přehledů pro zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení,
  • příklad na vyplnění přiznání a přehledů.
Pro členy SÚ
2 190 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 690 Kč
s DPH