Vzdělávací seminář:
DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB

Číslo semináře / VS: 33506

Přednáší RNDr. Ivan Brychta
daňový poradce
Termín úterý 10. března 2020
Začátek

9:00 - 14:00 hod.

Místo Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3

Program semináře

Komplexní rozbor všeho, co je třeba pro správné zpracování daňového přiznání právnických osob, vč. upozornění na novinky nejen pro rok, za které se přiznání zpracovává, ale i pro zdanění do budoucna; teorie spojená s ilustrativním příkladem vč. vyplnění formuláře přiznání.

URČENO

Seminář je určen finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům.

OBSAH

  • základní principy a možnosti zdanění právnických osob (schéma, daňové sazby, aplikace zdanění zvláštní sazbou, samostatný základ daně, zdaňovací období),
  • zdroj příjmů, příjmy, které nejsou předmětem zdanění a osvobozené příjmy (vč. problematiky zdanění příjmů mateřské společnosti od společnosti dceřinné),
  • změny a vybrané problémy při uplatňování nákladů,
  • úprava výsledku podle § 23 zákona o daních z příjmů,
  • odčitatelné položky právnických osob (ztráta, poskytnutá bezúplatná plnění, odpočet na výzku a vývoj a na odborné vzdělávání),
  • slevy na dani (investiční pobídky, zaměstnání osob se sníženou pracovní schopností),
  • vybraná problematika zdanění (komanditní společnosti, veřejné období společnosti),
  • daňové přiznání a související povinnosti vůči správci daně (seznámení s aktuálním formulářem, termíny pro podání přiznání, zálohové povinnosti, zajištění daně),
  • příklad na transformaci účetního VH na daňový a na vyplnění přiznání.
Pro členy SÚ
2 190 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 690 Kč
s DPH