Vzdělávací seminář:
DPH PRO ÚČETNÍ PROFESE

Číslo semináře / VS: 33505

Přednáší Tomáš Líbal, Ing. Petr Kout, CSc.
účetní poradce, daňový poradce
Termín pondělí 9. března 2020
Začátek

9:00 - 16:00 hod.

Místo Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3

Program semináře

Na semináři se seznámíte nejen s problematikou DPH z pohledu uplatňování zákona o DPH, ale i s vhodnými postupy při zaúčtování. Na konkrétních příkladech vás lektoři upozorní na časté chyby, které se v praxi vyskytují.

URČENO

Seminář je určen hlavním účetním, účetním a auditorům.

OBSAH

 • daňové doklady – druhy a jejich náležitosti – změny 2019,

 • uplatňování daňových dokladů z časového hlediska,

 • DPH a zálohy – vystavování dokladů a jejich účtování – změny 2019,

 • DPH a cizí měna – přepočet cizí měny ve vazbě na účetní předpisy,   

 • nárok na odpočet daně – podmínky, problémy v praxi,

 • DPH při dodávkách zboží a služeb v rámci EU,

 • DPH při dovozu a vývozu mimo EU,

 • DPH a automobil – pořízení automobilů a jejich poskytování pro soukromé účely,  
  ručení za nezaplacenou daň,

 • daňové přiznání a kontrolní hlášení.

Pro členy SÚ
2 490 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 990 Kč
s DPH