Newsletter SÚ ČR 23-02-2021

23. 2. 2021

Vážení klienti,

v následujícím textu si vás dovolujeme informovat o aktualitách a o naší činnosti a produktech.

LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE:

1. Vybrané právní předpisy vyhlášené ve Sbírce zákonů:
- Zákon č. 82/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění zákona č. 584/2020 Sb. 

2. Finanční zpravodaj:
č. 12/2021
- Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Pákistánskou islámskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám
- Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Kyrgyzské republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti
č. 11/2021
Oprava tabulky Bankovní účty finančních úřadů nejčastěji placených daní (v mezinárodním formátu IBAN) při placení daní ze zahraničí (Příloha č. 5 k článku Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2021) na str. 19 ve Finančním zpravodaji č. 7/2021 ze dne 21. ledna 2021 

3. Tisková zpráva MF ČR: Kompenzační bonus bude od února 1 000 Kč denně, dosáhne na něj více lidí
Vláda schválila nový kompenzační bonus pro OSVČ a malá eseróčka. Dosáhne na něj širší okruh žadatelů, bude navýšený na 1 000 Kč denně a nebude již vázán na nouzový stav. Platit by měl po dokončení legislativního procesu zpětně od 1. února 2021. 

4. Nový kompenzační bonus (2021) - nejčastější otázky a odpovědi

5. Tisková zpráva Komory daňových poradců ČR: Stát opět komplikuje zaměstnávání v ČR
Zásadní pozměňovací návrhy, které přímo nesouvisí s původním obsahem návrhu zákona, musí projít standardním legislativním procesem. Není možné, aby o nich hlasovala Poslanecká sněmovna v režimu legislativní nouze.
O co jde? Poslanecká sněmovna 11. února schválila návrh zákona, který umožňuje vyplácet zaměstnancům po dobu prvních 10 dnů karantény příspěvek až 370 Kč nad rámec běžné nemocenské. K návrhu byly při projednávání připojeny další dva neprojednané pozměňovací návrhy. Schválením tak mají zaměstnavatelé nové povinnosti:
- Zaměstnavatel musí nejpozději do 8 dnů oznamovat nástup a ukončení zaměstnání na základě dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. To se týká i případů, kdy nevznikla účast zaměstnance na nemocenském pojištění. Porušení této povinnosti s sebou nese pokutu v částce až 1 mil. Kč!
- Zaměstnavatel musí hlásit všechna nová pracovní místa, a to i v případě, kdy nepotřebuje součinnost Úřadu práce.
Nově schválené povinnosti a sankce, které mohou být ukládány zaměstnavatelům za jejich porušení, evidentně nepřispívají k řešení stávající pandemické situace nebo nemotivují zaměstnavatele k vytváření nových pracovních míst.
Věříme, že se na tyto změny zaměří při svém projednávání Senát a budou z návrhu vypuštěny.
Více informací naleznete na webu KDP ČR zde

6. Tisková zpráva MPSV: Program Antivirus v březnu neskončí! Pracovní místa bude chránit dál
Podpora pracovních míst v březnu neskončí. Program Antivirus se prodlouží do konce dubna. Ministerstvo práce a sociálních věcí našlo cestu, jak dodržet pravidla poskytování veřejné podpory kvůli COVID-19 a zajistit další fungování programu. A to díky schválení prodloužení tzv. Dočasného rámce. Vláda pak dnes mohla podpořit další fungování Antiviru. 

7. Tisková zpráva ČSSZ: Revoluce v komunikaci se státem na obzoru - vyzkoušeli jste si již v praxi svou elektronickou identitu?
Elektronická identita je nutným předpokladem možnosti vyřizování „úředních“ záležitostí se státem online z pohodlí Vašeho obývacího pokoje, nebo dokonce mobilního telefonu. Zatímco dosud bylo třeba elektronickou identitu zřizovat na Czech POINT nebo využívat elektronické občanky se čtečkou, nově lze uplatnit již existující identitu, kterou mnoho občanů používá denně – řeč je o elektronické identitě pro internetové bankovnictví. 

8. ČSSZ: Uzavření škol na základě usnesení vlády
Uzavření škol na základě usnesení vlády o nouzovém stavu od 15. února 2021 trvá, podmínky pro poskytování ošetřovného zůstávají stejné.
 

ON-LINE PREZENTACE PORTÁLU DANĚ PRO LIDI:

Srdečně Vás zveme na on-line prezentaci portálu Daně pro lidi, která se uskuteční 2. 3. 2021 10:00 – 10:30 hodin. Více informací zde.

ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

PŘEDPLATNÉ ČASOPISU METODICKÉ AKTUALITY NA ROK 2021 – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.

VYUŽIJTE MIMOŘÁDNÉ 20% SLEVY a objednejte si METODICKÉ AKTUALITY ROČNÍK 2020 – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.

- Dne 9. 2. 2021 vyšlo další číslo letošního ročníku Metodických aktualit. MA č. 2/2021 se věnují problematice daní vybíraných srážkou – povinnostem plátců daně a zejména pak podání ročního vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a ročního vyúčtování srážkové daně. Aktuální číslo si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .

ČASOPIS ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

PŘEDPLATNÉ ČASOPISU ÚČETNICTVÍ nebo ÚČETNICTVÍ NO A OBCÍ NA ROK 2021 v našem e-shopu.

VYUŽIJTE MIMOŘÁDNÉ 20% SLEVY a objednejte si ČASOPIS ÚČETNICTVÍ ROČNÍK 2020 nebo ÚČETNICTVÍ NO A OBCÍ ROČNÍK 2020 v našem e-shopu.

- Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 2/2021 (v digitální podobě na  alza.cz) a časopis Účetnictví NO a obcí č. 4/2020.

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

V případě dostatečného zájmu realizujeme odborné semináře online formou

26. 2. 2021
Cestovní náhrady (lektor: Jaroslava Pfeilerová)
26. 2. 2021
Daň z příjmů fyzických osob (lektor: RNDr. Petr Beránek)
6. 4. 2021
PAP – Metodika (lektor: Ing. Alena Kochová)
8. 4. 2021
Digitalizace účetnictví a daní (lektor: MVDr. Milan Vodička)
13. 4. 2021
Náklady a výnosy – účetní a daňový pohled (lektoři: Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal)
13. 4. 2021
Účetní výkazy – jak úspěšně prezentovat jejich obsah (lektor: Ing. Lenka Dvořáková)
14. 4. 2021
Amazon, eBay Facebook, Google, UBER, AirBnB – promítnutí do DPH, daně z příjmů a účetnictví (lektor: Ing. Vladimír Zdražil)

CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ?

  1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů
  2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků
  3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
  4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních
  5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
  6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. Svaz účetních ČR má vlastní metodickou sekci.
  7. Svaz účetních ČR vydává odborné časopisy: Metodické aktuality, Účetnictví, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí

Daněprolidi.cz – společný projekt Poradce podnikatele, spol. s r.o. a Svazu účetních České republiky
Pro zákazniky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.

Mzdyprolidi.cz
Společnost Poradce podnikatele s. r. o.  - partner Svazu účetních České republiky, z. s. - vytvořil odborný portál pro mzdy a personalistiku.
Odborný portál pro mzdy a personalistiku MZDY PRO LIDI je určen zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním a ekonomům. 
Součástí předplatného je Mzdová pohotovost formou e-mailu nebo on-line rozhovoru.
Kompletní informace o portálu naleznete zde .
Pro zákazniky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.


Svaz účetních České republiky, z. s.

Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz
https://www.facebook.com/svazucetnichcr.cz/