Vzdělávací seminář:
Náklady a výnosy - účetní a daňový pohled

Číslo semináře / VS: 33570

Přednáší Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal
Termín úterý 13. dubna 2021
Začátek

9:00 - 16:00

Místo Vinohradská 2022/125, 13000 Praha 3

Program semináře

URČENO

Seminář je určen účetním, finančním manažerům, podnikatelům, účetním a daňovým metodikům, auditorům a dalším posluchačům, kteří se potřebují orientovat v dané problematice při výkonu své odborné činnosti.

OBSAH

▪ časové rozlišení nákladů a výnosů,
▪ vazby mezi jednotlivými výsledkovými účty,
▪ rozdíl mezi účetním a zdaňovacím obdobím,
▪ náklady daňové a nedaňové - podrobný rozbor podle účtových skupin,
▪ daňové výdaje, které nejsou účetním nákladem,
▪ výnosy nezahrnované do základu daně,
▪ účtování nákladů a výnosů na jednotlivé syntetické účty,
▪ nejčastější účetní a daňové chyby při účtování nákladů a výnosů,
▪ příklady účtování a daňového posouzení daní, technického zhodnocení, škod a sankcí apod.

Pro členy SÚ
2 490 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 990 Kč
s DPH