Vzdělávací seminář:
Účetní výkazy – jak úspěšně prezentovat jejich obsah

Číslo semináře / VS: 33571

Přednáší Ing. Lenka Dvořáková
daňová poradkyně, členka odborných sekcí KDP ČR a členka KCÚ
Termín úterý 2. listopadu 2021
Začátek

9:00 - 16:00

Místo ICSÚ, Vinohradská 2022/125, 13000 Praha 3

Program semináře

URČENO

Seminář je určen pro začínající a mírně pokročilé účetní, případně management, který se potřebuje zorientovat v údajích v předkládaných výkazech. Obsah semináře není zaměřen na analýzu a vyhodnocování finančního zdraví účetní jednotky.

PŘÍNOS

Na semináři se naučíte, jak se snadno zorientovat v ne vždy srozumitelných výkazech a jak číst v závěrce. Osvětlíme vám princip struktury závěrky. Jakmile pochopíte smysl její struktury, zjistíte, že číst ve výkazech je velmi zajímavé a vaše práce dostane nový náboj.

OBSAH

  • úvod do problematiky, proč je tak důležité umět číst ve výkazech,
  • struktura a výklad k rozvaze,
  • struktura a výklad k výkazu zisku a ztráty,
  • výklad ke smyslu a požadavku na přílohu k účetní závěrce,
  • struktura a výklad k výkazu cash flow,
  • výklad k dalším možným výkazům,
  • praktické dotazy účastníků.
Pro členy SÚ
2 590 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 890 Kč
s DPH