Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Metodické aktuality č. 2/2021

Metodické aktuality č. 2/2021

Srážkové daně a povinnosti plátců daně

129 Kč 105 Kč 95,45 Kč bez DPH

Problematika daní vybíraných srážkou je velmi obsáhlá. S ohledem na blížící se termíny pro podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob jsme se v tomto čísle MA zaměřili právě na tyto dva tematické okruhy. Připomeneme si, jaké povinnosti v souvislosti se zálohovou či srážkovou daní plátcům daně vznikají – ať už se jedná o lhůty pro jejich sražení a odvedení, případnou oznamovací povinnost, anebo povinnost podat po skončení kalendářního roku příslušné vyúčtování. Detailněji si vysvětlíme, jaké typy a kódy vyúčtování existují a jak postupovat při vyplňování jednotlivých údajů. Upozorníme Vás na nejčastější chyby, ke kterým v praxi dochází. A dozvíte se také, jaké změny a novinky byly pro tuto oblast schváleny v rámci daňového balíčku 2021, který byl ve Sbírce zákonů vyhlášen jako zákon č. 609/2020 Sb.

Kompletní obsah Metodických aktualit č. 2/2021