Metodické aktuality č. 2/2021

Problematika daní vybíraných srážkou je velmi obsáhlá. S ohledem na blížící se termíny pro podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob jsme se v tomto čísle MA zaměřili právě na tyto dva tematické okruhy. Připomeneme si, jaké povinnosti v souvislosti se zálohovou či srážkovou daní plátcům daně vznikají – ať už se jedná o lhůty pro jejich sražení a odvedení, případnou oznamovací povinnost, anebo povinnost podat po skončení kalendářního roku příslušné vyúčtování. Detailněji si vysvětlíme, jaké typy a kódy vyúčtování existují a jak postupovat při vyplňování jednotlivých údajů. Upozorníme Vás na nejčastější chyby, ke kterým v praxi dochází. A dozvíte se také, jaké změny a novinky byly pro tuto oblast schváleny v rámci daňového balíčku 2021, který byl ve Sbírce zákonů vyhlášen jako zákon č. 609/2020 Sb.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 9. 2. 2021

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 2/2021

Srážkové daně a povinnosti plátců daně
Ivana Koutecká Rajchlová

 

A. Úvod ke srážkovým daním

1. Plátce daně
1.1. Daňové rezidentství 

2. Zahraniční plátce daně
2.1. Daňový nerezident, který má na území České republiky stálou provozovnu
2.2. Daňový nerezident zaměstnávající své zaměstnance na území České republiky déle
       než 183 dnů
2.3. Zahraniční agentura práce poskytující své zaměstnance uživatelům na území České republiky

3. Plátcova pokladna 

B. Záloha na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti podle § 38h ZDP

4. Co se rozumí příjmy ze závislé činnosti  

5. Solidární zvýšení daně u zálohy

6. Zrušení povinnosti zálohovat daň

7. Příjmy daňových rezidentů České republiky
7.1. Závislá činnost vykonávaná v zahraničí zaměstnancem, který je daňovým rezidentem ČR 

8. Příjmy ze závislé činnosti plynoucí daňovým nerezidentům 

9. Vybrané povinnosti plátce daně týkající se zálohové daně
9.1. Kdy vzniká povinnost zálohu na daň srazit
9.2. Odvod záloh na daň
9.3. Vyúčtování zálohové daně
9.4. Přílohy Vyúčtování zálohové daně
9.5. Opravy podle § 38i ZDP

C. Příjmy, ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně

10. Sražení daně

11. Odvod srážkové daně 

12. Oznamovací povinnost
12.1. Následné oznámení
12.2. Zproštění oznamovací povinnosti

13. Vyúčtování daně z příjmů vybírané srážku podle zvláštní sazby daně 
13.1. Vymezení vyúčtování 
13.2. Typ vyúčtování 
13.3. Kód rozlišení vyúčtování
13.4. Část I. vyúčtování – řádky
13.5. Část I. vyúčtování – sloupce