Newsletter SÚ ČR 19-05-2020

19. 5. 2020

Vážení klienti,

v následujícím textu si vás dovolujeme informovat o aktualitách minulého týdne a o naší činnosti a produktech.


LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE:

1. Vybrané zákony vyhlášené ve Sbírce zákonů:
- Zákon č. 238/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (účinnost od 1. 7. 2020)
- Zákon č. 237/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (účinnost od 1. 1. 2021)

2. Vláda na svém jednání 18. května schválila úvěrový program COVID III + Stát přispěje i na nájmy podnikatelům, které zasáhla krize
- Vláda schválila úvěrový program pro živnostníky a firmy zasažené koronavirem COVID III. Kabinet na záruky vyčlenil 150 miliard korun, Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) tak bude moci ručit za půjčky až 500 miliard korun.
- Stát přispěje na komerční nájem podnikatelům zasaženým koronavirovou krizí 50 procent v případě, že ho majitel o 30 procent sníží a nájemce doplatí pětinu. Podpora do maximální výše deset milionů korun se bude vztahovat na duben, květen a červen. Nájemci, kteří nájem platí veřejnému subjektu, dostanou rovnou podporu 80 procent.

3. Ministerstvo financí varuje před výzvou k úhradě poplatku za evidenci subjektu v registru
V současné době jsou prostřednictvím datové schránky p3evem5 zasílány výzvy k úhradě poplatku ve výši 1 000 Kč za „vedení v registru“. Odesílatelem je soukromá společnost registr subjektů s.r.o. 

4. Tisková zpráva GFŘ: Finanční správa od pondělí obnovuje provoz pracovišť v režimu 2 + 2
Od pondělí 18. května 2020 Finanční správa obnovila provoz svých územních pracovišť pracujících v režimu 2+2, která byla dočasně uzavřena v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. Pracoviště budou v provozu v úředních dnech, a to v pondělí a ve středu v době od 8:00 hod. do 17:00 hod. 

5. Tisková zpráva GFŘ: Odhalení pokusů o zneužití kompenzačního bonusu
Finanční správa na základě výsledků analytické činnosti odhalila již několik pokusů o zneužití vyplácení kompenzačního bonusu pro živnostníky. V současné době proto podala k dnešnímu dni první dvě trestní oznámení a další připravuje. V prvním případě chtěl neoprávněný žadatel vylákat na výplatě kompenzačního bonusu 875 tisíc korun. Podal žádosti jménem OSVČ, které však o bonus nežádaly. Další zjištěné případy mají obdobný postup. Žádosti podala osoba za žadatele, kteří už ale podali žádost pod svým jménem a na svůj účet.

6. Finanční správa: Informace k úhradě povinných testů na COVID-19

7. Rubrika nejčastějších dotazů, které se týkají programu Pětadvacítka pro OSVČ, je nyní pro přehlednost rozdělena na dvě bonusová období.

8. Dne 13. 5. 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření k pracovnělékařským prohlídkám

9. Tisková zpráva MPSV: Vláda projednala nová mezinárodní pravidla pro práci na moři
Vláda na dnešním jednání vzala na vědomí úpravu pracovních podmínek námořníků přijatou v roce 2018 Mezinárodní organizací práce. Tato úprava reaguje na dopady pirátství a námořního lupičství.

10. Tisková zpráva MPSV: Zaměstnanci firem v platební neschopnosti budou moci opět požádat Úřad práce o vyplacení dlužné mzdy
Zaměstnanci firem, kterým zaměstnavatel nevyplatil mzdu, protože je v platební neschopnosti, budou opět moci požádat o vyplacení mzdového nároku Úřad práce. Možnost domáhat se dlužné mzdy touto cestou aktuálně brání zákon přijatý ke zmírnění dopadů epidemie pro oblast justice, insolvencí a exekucí.

11. Tisková zpráva MPSV: Odklad splatnosti sociálního pojištění pomůže zaměstnavatelům překonat obtíže
Zaměstnavatelé budou moci až do 20. října letošního roku odložit platby na sociální zabezpečení (tj. 24,8 %), které by jinak museli odvést za květen až červenec. Z hrubých mezd by odváděli pouze pojistné placené za zaměstnance (6,5 %). Návrh MPSV ve středu 13. května schválila dolní komora. Zároveň poslanci schválili pozměňovací návrh ohledně ošetřovného. Podle tohoto návrhu budou mít nárok na ošetřovné všichni rodiče, kteří nemůžou z objektivních důvodů dát dítě do školy či školy. Materiál musí ještě projednat Senát PČR a podepsat prezident republiky.

12. ČSSZ: Předali jste kompletně vyplněné podklady pro výplatu dávky svému zaměstnavateli před více než 30 dny a stále nemáte vyplacenou dávku? Vyplňte kontaktní formulář a ČSSZ případ prověří.
Na Českou správu sociálního zabezpečení se v posledních týdnech obracejí někteří její klienti s dotazy ohledně stavu výplaty ošetřovného, nemocenské nebo peněžité pomoci v mateřství. ČSSZ na svých webových stránkách 15. května 2020 spustila online kontaktní formulář, jehož prostřednictvím může žadatel požádat o prověření stavu zpracování dané dávky a získat o situaci konkrétní informaci.

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA:

Společnost Poradce podnikatele s. r. o.  - partner Svazu účetních České republiky, z. s. - vytvořil odborný portál pro mzdy a personalistiku Mzdy pro lidi.

Odborný portál pro mzdy a personalistiku MZDY PRO LIDI je určen zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním a ekonomům. Součástí předplatného je Mzdová pohotovost formou e-mailu nebo on-line rozhovoru.
Kompletní informace o portálu MZDY PRO LIDI naleznete zde
K 50. výročí Svazu účetních České republiky mohou jeho členové a uživatelé Účetního poradce využít speciální nabídku na nákup MZDY PRO LIDI.


ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

- Objednejte si PŘEDPLATNÉ ČASOPISU METODICKÉ AKTUALITY NA ROK 2020 – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.
- Dne 12. 5. 2020 vyšlo nejnovější číslo Metodických aktualit. MA č. 5/2020 se věnují právní úpravě zákonné odpovědnosti za vady předmětu koupě či díla v novém občanském zákoníku a aktuální judikatuře, současně vám poskytnou i pohled účetní a ve vazbě na DPH. Přinášejí také praktický souhrn opatření přijatých v souvislosti s koronavirem v oblasti daní, sociálního a zdravotního pojištění. Aktuální číslo si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .


ČASOPIS ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

- Objednejte si PŘEDPLATNÉ ČASOPISŮ ÚČETNICTVÍ a ÚČETNICTVÍ NO A OBCÍ NA ROK 2020 v našem e-shopu.
- Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 5/2020 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 1/2020


NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

25. 5. 2020
Dotace v účetnictví a rozpočtu (lektoři: Ing. Nikola Kortanová, Ing. Tomáš Sluka)
27. 5. 2020
Oceňování v daních a účetnictví (lektor: RNDr. Ivan Brychta)
27. 5. – 29. 5. 2020
WEBINÁŘ – Interpretace a využití informací z účetnictví VÚJ (lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.)
5. 6. 2020
Účtování darů a dotací (podnikatelské subjekty a nestátní neziskové organizace) (lektor: RNDr. Petr Beránek)
8. 6. 2020
Dotace v účetnictví a rozpočtu - Ostrava (lektoři: Ing. Nikola Kortanová, Ing. Tomáš Sluka)
16. 6. 2020
Aktuality v IFRS (lektorka: Ing. Martina Křivánková, FCCA)
18. 6. 2020
Mzdové aktuality (lektorka: PhDr. Dagmar Kučerová)

 

CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ?

  1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů
  2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků
  3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
  4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních
  5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
  6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. Svaz účetních ČR má vlastní metodickou sekci.
  7. Svaz účetních ČR vydává odborné časopisy: Metodické aktuality, Účetnictví, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí

Daněprolidi.cz – společný projekt Poradce podnikatele, spol. s r.o. a Svazu účetních České republiky


Svaz účetních České republiky, z. s.
Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz
https://www.facebook.com/svazucetnichcr.cz/