Newsletter SÚ ČR 08-08-2017

8. 8. 2017

Vážení,

dovolujeme si Vás tímto opět informovat o spuštění nových webových stránek Svazu účetních České republiky https://www.svaz-ucetnich.cz/
 
a dále Vás informovat o novinkách a nabídnout školení na aktuální témata.

2. 09.- 09. 09. 2017 = Zahraniční seminář   UZAVŘEN

11. 10. 2017 = Daňový řád pro účetní
 
12. 10. 2017 =  Fakturace v přeshraničním obchodu a službách /včetně účtování přijatých faktur/
 
17. 10. 2017 = Fakturace a daňové doklady, náležitosti dokladů podle dalších zákonů platných v ČR včetně zákona o evidenci tržeb

NEPŘEHLÉDNĚTE!  27. 10. – 4. 11. 2017 Zahraniční seminář – Uzavření roku 2017 a novinky v daňové oblasti ve II. pololetí roku 2017 
 
31. 10. 2017 =  Uplatňování DPH pro začínající a mírně pokročilé účetní v praxi roku 2017

9. 11. 2017 = Nestandardní situace v přeshraničním obchodě a službách a jejich promítnutí do daní a účetnictví
  
5. 12. 2017 = Účetní závěrka 2017
 
8. 12. 2017 = Mzdové aktuality 2018

13. 12. 2017 = Účetní a daňové aktuality

15. 1. 2018 = Novela zákona o DPH 2018 
 

Co Vám Svaz účetních České republiky nabízí?  

 1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů - viz  http://www.svaz-ucetnich.eu/seminare/ nebo již na nových webových stránkách SÚ ČR   https://www.svaz-ucetnich.cz/kurzy/
   
 2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků – viz http://www.svaz-ucetnich.eu/organizace.php nebo již na nových webových stránkách SÚ ČR https://www.svaz-ucetnich.cz/clenske-spolky/
   
 3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy
   
 4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních
   
 5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady
   
 6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. SÚ ČR má vlastní Metodickou sekci nebo již na nových webových stránkách SÚ ČR zde k jejím hlavním produktům patří: 

Časopis Metodické aktuality Svazu účetních – aktuální nabídka:  

 • Metodické aktuality č. 7/2017 se věnují uplatňování DPH u přeshraničních služeb. S praktickou aplikací aktuální právní úpravy Vás seznámí Ing. Václav Benda, specialista na DPH. Odborný výklad je zaměřen zejména na správné stanovení místa plnění služby, na povinnost plátce či identifikované osoby přiznat daň při přijetí služby od osoby neusazené v tuzemsku, na správný postup při poskytnutí služeb s místem plnění mimo tuzemsko a na uplatňování zvláštnímu režimu jednoho správního místa u vybraných služeb. Závěrečná část MA č. 7/2017 je věnována dotazům z praxe, které se týkají účetní a daňové problematiky. Aktuální číslo našeho časopisu si můžete objednat zde.nebo přes E-shop.

 • Využijte letní akce, v rámci které nabízíme celý ročník MA 2017 za zvýhodněnou cenu 710 Kč. Objednat si ho můžete přes E-shop.

 • Balíček k novele účetních předpisů“ zahrnuje pět vybraných čísel Metodických aktualit, které se věnují nejdůležitějším změnám v účetních předpisech od roku 2016. Balíček lze zakoupit nebo objednat přes E-shop za 235 Kč

 • Celý ročník MA 2016 nebo zde můžete v rámci mimořádné akce získat za 499 Kč.

 • Metodické aktuality pro studenty: Jednotlivá čísla MA/2016 za cenu 50 Kč MA/2017 za cenu 60 Kč pro studenty do 26 let. Při objednání nebo v E-shop je třeba zaslat kopii ISIC nebo jiný doklad prokazující status studenta na adresu velkova@ucetni.cz nebo steidlova@ucetni.cz.

Legislativní novinky:

Jak jsme již informovali v minulém Newsletteru, dne 31. 7. 2017 byla ve Sbírce zákonů publikována novela č. 225/2017 Sb., která mění stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb.) a desítky dalších souvisejících zákonů. Rozsáhlá novela nabývá účinnosti 1. 1. 2018. Novela by měla mj. zjednodušit a zrychlit povolování staveb (umožňuje např. sloučení řízení územního, stavebního a posuzování vlivu na životní prostředí u některých typů staveb – silnice, dálnice aj.). Stavba rodinného domu by měla podléhat jen ohlášení, úřední souhlas by měl být vydán do 1 měsíce aj.
 
Bankovní rada ČNB na svém zasedání dne 3. 8. 2017 rozhodla zvýšit dvoutýdenní repo sazbu (2T repo sazbu) na 0,25 % a lombardní sazbu na 0,50 %, diskontní sazbu ponechává na úrovni 0,05 %. Nově stanovené úrokové sazby jsou účinné od 4. 8. 2017. Jedná se o první změnu úrokových sazeb od listopadu 2012, kdy došlo ke snížení repo sazby na tzv. technickou nulu.
 
Aktuální informace:
 
Propojení Pokladního systému eKasa a účetních systémů - návod na synchronizaci s ekonomickými systémy Pohoda, iDoklad/Money, Helios Orange více zde.
 
Svaz účetních České republiky, z.s.
Jugoslávská 567/16, 120 00  Praha 2
https://www.svaz-ucetnich.cz