Vzdělávací seminář:
Zahraniční seminář - Uzavření roku 2017 a novinky v daňové oblasti ve II. pololetí roku 2017

Číslo semináře / VS: 26

Přednáší Ing. Jana PILÁTOVÁ, Ing. Dana VANKEOVÁ
Ing. Pilátová - auditorka, daňová poradkyně, prezidentka Svazu účetních ČR, Ing. Vankeová - certifikovaná účetní, členka VV Svazu účetních ČR
Termín od pátku 27. října do soboty 4. listopadu 2017
Začátek
Místo Kapverdské ostrovy - ostrov Sal, Santa Maria Beach, hotel Oasis Belorizonte 4*

Program semináře

 

1. Blok: Příprava na účetní závěrku ve vazbě na daň z příjmu aneb účetnictví podnikatelů ve vazbě na daňový balíček

2. Blok: Novinky v oblasti DPH poprvé ve vazbě na účetní závěrku a účetnictví, další změny v DPH od 1. 7. 2017

 • operace, na které nesmíme zapomenout před uzavřením účetních knih a sestavení účetní závěrky,
 • vazby mezi účetnictvím a daní z příjmů,
 • novinky, které přinesl „daňový balíček“ účinný od července 2017.

Operace před uzavřením účetních knih – odpisy, opravné položky, rezervy, časové rozlišení, dohadné položky, kursové rozdíly, inventarizační rozdíly, účtování zásob způsobem A a B, účty, které nesmí mít konečné zůstatky, splatná daň, odložená daň.

Účetní závěrka – zkušenosti z praxe při sestavování rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přílohy; kdo není povinen sestavit cash flow a přehled o peněžních tocích.

Vazby mezi účetnictvím a daní z příjmů – u jednotlivých účetních témat budeme věnovat pozornost i problematice daně z příjmů, tzn., jaké podklady budeme potřebovat z účetnictví pro správné sestavení daňového přiznání a jak správně „sladit“ analytické účty s potřebami daní.

Daňový balíček 2017 a jeho dopady do účetnictví, eventuálně vliv na účetní závěrku za rok 2017 (vklady majetku do obchodní korporace (např. a.s., s.r.o.) a následný prodej obchodního podílu; změny v daňových odpisech hmotného a nehmotného majetku; daňový režim zálohy na výplatu podílu na zisku; vratitelný přeplatek na dani z příjmů aj.

Daňový balíček 2017 pro fyzické osoby např. příjmy ze závislé činnosti malého rozsahu – srážková daň, snížení limitů pro paušální výdaje FO na polovinu!!!!!, další zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti, a další.

 Změny zákona o DPH   pro rok 2017  

 • dlouhodobý majetek – rozšíření a změna definice, nový přístup k leasingu
 • zrušení speciální úpravy pro společnost (dříve sdružení bez právní subjektivity),
 • upřesnění místa plnění – služby na věci nemovité a změny u pořízení zboží z jiného členského státu a dodání zboží do JČS
 • úprava vzniku povinnosti přiznat daň a změny v DUZP, nový § 20a v zákoně
 • změny u oprav základu a výše daně,
 • osvobození přepravy a služeb souvisejících s dovozem a s vývozem
 • změny u odpočtu daně, nový režim pro manka a škody na obchodním majetku(rozsáhlá informace GFŘ zveřejněná 19. 6. 2017 s podrobným postupem dokonce v návaznosti na účetnictví a účetní závěrku)
 • rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti,
 • ručení za daň při platbě virtuální měnou,
 • nový institut nespolehlivé osoby (informace GFŘ ze dne 19. 6. 2017, nespolehlivou osobou se může stát dokonce osoba nepovinná k dani, tj. občan!)
 • další úpravy v části Správa daně v tuzemsku

Posluchači obdrží pokladové materiály lektorek. 

 

Cena semináře:  Kč 32.500,-- pro  školící se osobu v dvoulůžkovém pokoji

                            Kč 37.900,-- pro školící se osobu v jednolůžkovém pokoji

                           
Kč 26.500,-- pro neškolící se osobu v dvoulůžkovém pokoji

 

Informace o hotelu najdete zde.

Kapverdské ostrovy, ostrov Sal, Santa Maria Beach – hotel Oasis Belorizonte ****. Velmi příjemný, rozlehlý, komplex dřevěných bungalovů v typickém místním stylu a jedné zděné dvoupodlažní budovy leží v nejkrásnějším místě úžasné dlouhé písečné pláže, přímo u městečka Santa Maria. Krásné koupání a slunění, rozlehlá zahrada je ideální pro rodinnou dovolenou. Hotel je součástí portugalské hotelové sítě, známé pečlivostí poskytovaných služeb a je velmi dobře udržovaný a průběžně modernizovaný. Jde o dlouhodobě prověřenou značku kvality na Kapverdských ostrovech. Výborná poloha je skvělou kompenzací za jednodušší ubytování. Lze si připlatit za komfortnější Superior Bungalov nebo pokoj v hlavní budově.

Nepropásněte  příležitost načerpat slunce a nové informace před zimou – termín pro ukončení přihlášek je 22. 9. 2017. V nabídce jsou poslední 4 volná místa!