Vzdělávací seminář:
Zahraniční seminář

Číslo semináře / VS: 14

Přednáší Ing. Jana Pilátová
Termín od soboty 2. do soboty 9. září 2017
Začátek
Místo Řecko – Kréta, Adelianos Kampos, hotel Rethymno Residence

Program semináře

Cena:

27.950 Kč – ubytování ve dvoulůžkovém pokoji při obsazení 2 dospělými osobami, all inclusive a čtyř dnů školení

37.500 Kč – ubytování v jednolůžkovém pokoji při obsazení 1 dospělou osobou, all inclusive a čtyř dnů školení

Uvedené ceny zahrnují:

 • leteckou dopravu včetně povinných poplatků;
 • ubytování;
 • stravování all inclusive;
 • transfery v destinaci;
 • služby českého delegáta.

Cestovní pojištění je zakalkulováno v ceně zájezdu (léčebné výlohy, asistenční služby, úraz, zavazadla, odpovědnost za škodu, storno zájezdu, nevyužitá dovolená).

Vaši závaznou objednávku sdělte, prosím, na e-mailovou adresu výkonného ředitele Svazu účetnich České republiky Ing. Šedivého

Program semináře:

Účetní závěrka podnikatelů

Pozornost bude věnovaná zejména:

 • novým pravidlům pro sestavení účetních výkazů, které zcela nově vycházejí ze zařazení účetní jednotky do konkrétní kategorie (mikro, malá, střední, velká);
 • kdo je povinen sestavit rozvahu v plném rozsahu, kdo může sestavit rozvahu ve zkráceném rozsahu – rozšířená verze nebo rozvahu ve zkráceném rozsahu – základní verze;
 • kdo je povinen sestavit výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu a kdo může sestavit výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu;
 • přehled nejvýznamnějších změn ve struktuře a obsahu účetních výkazů ve srovnání s výkazy za rok 2015;
 • rozsah a obsah přílohy v účetní závěrce (účel přílohy, obsahová struktura, rozbor jednotlivých částí, vazba na účetní výkazy);
 • kdo má povinnost sestavit přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu a jakým způsobem tyto přehledy sestavit, hlubší rozbor jednotlivých položek těchto přehledů;
 • povinnost zveřejnění celé účetní závěrky nebo jenom jejích dílčích částí;
 • rekapitulace práv a povinností, které se týkají jednotlivých kategorií účetních jednotek;
 • nová pravidla pro vznik povinnosti ověření účetní závěrky auditorem;
 • dle potřeby posluchačů konzultace k vybraným problémům z účetnictví podnikatelů;
 • zkušenosti z aplikace nových pravidel pro účetní závěrku podnikatelů;
 • informace o dalším předpokládaném vývoji účetních předpisů.

Daňová evidence fyzických osob – podnikatelů

 • Daňová evidence jako podklad pro sestavení přílohy č. 1 daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob.
 • Zdanitelné příjmy (řádek č. 101 DAP) a vazba na elektronickou evidenci tržeb.
 • Daňové výdaje (řádek č. 102 DAP).
 • Položky snižující a zvyšující základ daně (řádky č. 105 a 106 DAP).
 • Daňové odpisy.
 • Povinné úpravy základu daně při přechodu z režimu skutečně vynaložených výdajů na paušální výdaje a naopak.
 • Rekapitulace novinek v dani z příjmů, které se vztahují na fyzické osoby s příjmy ze samostatné činnosti (z podnikání) za rok 2016.
 • Podle stavu legislativy přehled novinek v daních z příjmů vztahujících se na fyzické osoby s příjmy ze samostatné činnosti (z podnikání) platných od roku 2017.
 • Jednoduché účetnictví versus daňová evidence (novela zákona o účetnictví platná od 1. 1. 2016).
 • Dotazy, diskuse.

Lektor: Ing. Jana Pilátová, auditorka, daňová poradkyně, prezidentka SÚ ČR, členka NÚR

 Seminář uzavřen a nelze se přihlásit.