Vzdělávací seminář:
Nestandardní situace v přeshraničním obchodě a službách a jejich promítnutí do daní a účetnictví

Číslo semináře / VS: 20

Přednáší Ing. Vladimír ZDRAŽIL
člen metodické rady SVAZU ÚČETNÍCH ČR
Termín čtvrtek 9. listopadu 2017
Začátek

9:00 hodin (prezence od 8:30 hodin, předpokládaný konec cca 13:30 hodin)

Místo SČMVD, Václavské náměstí 21, Praha 1

Program semináře

Komu je seminář určen: Seminář je určen pro účetní, kteří účtují přeshraniční zbožové i službové transakce. Má smysl též pro obchodníky, kteří sjednávají obchodní transakce /nákup i prodej/.

 Cíl semináře: Porozumění principům a postupům vedení účetnictví na obou stranách /účtárna i obchodní oddělení/ pomůže fungování vašeho podniku. Lektor se zaměří na problematické jevy s důrazem promítnutí účetního případu a také na obsah dokumentu nutného k zaúčtování.

 Seminář je veden v češtině s tím, že některé dokumenty v přeshraničním obchodě budou sestaveny v angličtině.

 Anotace semináře:

 PŘEHLED ZMĚN V ÚČETNICTVÍ A DANÍCH /ZEJMÉNA DPH/ ÚČINNÝCH OD 1.1.2017 A NUTNÝCH PRO PRÁCI ÚČTÁRNY S TRANSAKCEMI S MEZINÁRODNÍM PRVKEM

 VÝZNAM SMLUV V PŘESHRANIČNÍM OBCHODĚ – smluvní typy uplatňované v obvyklých zbožových a službových transakcích – kupní smlouva, smlouva o dílo, práce na movité věci, smlouvy v oblasti přepravy, dodací podmínky a jejich vazba na uplatnění cel, daní a účtování

 DODÁNÍ A POŘÍZENÍ ZBOŽÍ  V RÁMCI EU: Standardní průběh obchodního a účetního případu. Problémy – reklamace, množstevní, kvalitativní, soudní spory, dohody o narovnání, zápočty pohledávek, bonusy za odebrané množství , stálá provozovna, práce, dodací podmínky. Dodání zboží s instalací či montáží.

 DOVOZ A VÝVOZ: Standardní průběh obchodního a účetního případu.

Problémy – přepočet cizích měn, clo a jeho promítnutí do účetnictví, rozvahový den a jeho vliv na dovozové a vývozové transakce, pohledávky a závazky v a po splatnosti z dovozních a vývozních transakcí.

 SLUŽBY DO EU A TŘETÍCH ZEMÍ: Klasifikace služeb z pohledu DPH, odlišnosti mezi běžným uplatněním DPH dle paragrafu 9, ZDPH a službami dle paragrafu 10 ZDPH. Problémy s obchodními partnery a jejich účetní řešení ve vazbě na smluvní ujednání.

 SLUŽBY PŘIJATÉ Z  EU A TŘETÍCH ZEMÍ: Uplatnění DPH dle jednotlivých kategorií služeb včetně účtování, dílčí plnění a jejich účtování, rozvahový den a jeho vliv, pronájmy.

Pro členy SÚ
1 750 Kč
bez DPH
Pro ostatní
1 950 Kč
bez DPH