Vzdělávací seminář:
Uplatňování DPH pro začínající a mírně pokročilé účetní v praxi roku 2017

Číslo semináře / VS: 19

Přednáší Ing. Vladimír ZDRAŽIL
člen metodické rady SVAZU ÚČETNÍCH ČR
Termín úterý 31. října 2017
Začátek

9:00 hodin (prezence od 8:30 hodin, předpokládaný konec cca 15:00 hodin)

Místo 4. patro - zasedačka C, SČMVD, Václavské náměstí 21, Praha 1,

Program semináře

Cílová skupina: Začínající či mírně pokročilé účetní, které začínají s uplatňováním DPH, případně fakturantky. 

Cíl semináře: Uplatňování DPH v praxi plátců – podnikatelských subjektů, praktickou a srozumitelnou formou včetně ukázek přijatých i vydaných daňových dokladů včetně předkontací pro účetní vstupy. 

Anotace semináře:

 • Pojetí zákona a jeho principy, role DPH ve fiskálním režimu ČR
 • Subjekty a jejich vymezení – osoba nepovinná k dani, neplátce, identifikovaná osoba, plátce
 • Základní pojmy pro fakturaci anebo povinné náležitosti daňových dokladů a jejich vypovídací schopnost respektive vazby na daňovou povinnost
 • Uplatňování daně z tuzemských transakcí
 • Nárok na odpočet DPH
 • Zahraniční zbožové transakce
 • Zahraniční službové transakce
 • Zvláštní režimy dle ZDPH
 • Kontrolní hlášení
 • Souhrnné hlášení
 • Opravy základu daně, opravné daňové doklady
 • Daňové přiznání – jeho analýza, podání přiznání, placení daně
 • Nejdůležitější pokyny GFŘ
 • Souhrnný příklad na výpočet daňové povinnosti u plátce v praxi
Pro členy SÚ
2 200 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 400 Kč
s DPH