Metodické aktuality č. 7/2017

Pro určení, zda přeshraniční služba podléhá české dani z přidané hodnoty, je rozhodující stanovit, zda se místo plnění služby nachází v ČR nebo mimo tuzemsko. Pro tyto účely je nutné rozlišovat, zda je služba poskytována pro osobu povinnou k dani či osobu nepovinnou k dani, neboť zákon o DPH v jednotlivých případech vychází při stanovení místa plnění z rozdílných pravidel. Kdy se bude postupovat podle základního pravidla obsaženého v § 9 citovaného zákona a kdy se použijí speciální pravidla? Kdy vzniká povinnost přiznat daň plátci nebo identifikované osobě při přijetí služby od osoby neusazené v tuzemsku? Jak postupovat při poskytnutí služeb s místem plnění mimo tuzemsko? S praktickou aplikací aktuální právní úpravy v dané oblasti vás seznámí Ing. Václav Benda, specialista na DPH. Odborný výklad je doplněn řadou praktických příkladů, v nichž se autor zaměřuje i na vykazování přeshraničních služeb v daňovém přiznání, souhrnném hlášení a kontrolním hlášení. Pozornost věnuje i zvláštnímu režimu jednoho správního místa u vybraných služeb.
Závěrečná část MA č. 7/2017 je věnována dotazům z praxe, které se týkají účetní a daňové problematiky.

 

Vydal Svaz účetních České republiky dne 12. 6. 2017

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 7/2017

DPH u přeshraničních služeb
Ing. Václav Benda

Dotazy z praxe
Kolektiv autorů

 

I. DPH U PŘESHRANIČNÍCH SLUŽEB

1. Úvod

2. Předmět daně

3. Místo plnění
3.1. Základní pravidlo pro určení místa plnění
3.2. Speciální pravidla pro určení místa plnění

4. Přijetí služby od osoby neusazené v tuzemsku

5. Poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko

6. Zvláštní režim jednoho správního místa u digitálních služeb
6.1. Režim mimo Evropskou unii
6.2. Režim Evropské unie

II. STANOVISKA K DOTAZŮM

1. Možnost tvorby rezervy na opravu budovy
2. Správné účtování o nákladech a výnosech
3. Uplatňování paušálních výdajů a sleva za umístění dítěte
4. Odměny zaměstnanců za rok 2016
5. Daňové opravné položky k pohledávkám nepřihlášeným do insolvenčního řízení
6. Montáž alarmu – uplatnění DPH
7. Příjem z převodu družstevního podílu
8. Zprostředkování prodeje zboží na území jiného státu
9. Technické zhodnocení na pronajatém hmotném majetku
10. Oceňování cenných papírů a podílů u mikro účetní jednotky
11. Účtování o výrobcích zubní laboratoře
12. Fakturace zboží

OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY