Vzdělávací seminář:
Fakturace v přeshraničním obchodu a službách /včetně účtování přijatých faktur/

Číslo semináře / VS: 18

Přednáší Ing. Vladimír ZDRAŽIL
člen metodické rady SVAZU ÚČETNÍCH, specialista na přeshraniční obchod
Termín čtvrtek 12. října 2017
Začátek

9:00 hodin (prezence od 8:30 hodin, předpokládaný konec cca 13:00 hodin)

Místo zasedačka "C", 4. patro SČMVD, Václavské náměstí 21, Praha 1

Program semináře

Cíl semináře: Seminář reaguje na potřebu ekonomických úseků /účtáren/ nakládat s daňovými doklady od zahraničních partnerů a jejich řádnou evidenci pro daňové a účetní potřeby. Je adresován těm účtárnám, které vystavují a přijímají daňové doklady od zahraničních partnerů. Na praktických příkladech – vydaných i přijatých daňových dokladech v češtině a angličtině /doklady v angličtině jsou součástí semináře/ – si účastníci semináře ozřejmí správné uplatnění DPH, problematiku dovozu a vývozu včetně cel a promítnutí do účetnictví /souvztažnosti/.

Pro koho je seminář určen: Fakturantky, finanční účetní zaměřené na účtování přijatých faktur s původem z EU či třetích zemí, obchodníci se specializací na zahraniční obchod a služby, kteří s partnery řeší a komunikují závazky, fakturaci, opravné daňové doklady, skonta, množstevní bonusy atd. Znalost anglického jazyka není nutná. Seminář je celý veden v češtině.

Anotace semináře:

Novinky v zákoně o DPH s důrazem na novelu k 29.7.2016 reagující na změny celních předpisů ve vazbě na fakturaci včetně judikátů věnovaných této problematice včetně změn pro rok 2017

Pořízení zboží z jiného členského státu – uplatnění DPH, ukázka a náležitosti faktury, řešení reklamace /množstevní, kvalitativní/, skonto, přijetí vzorků, uplatnění nároku na odpočet, účetní souvztažnosti, trojstranné obchody

Dodání zboží do jiného členského státu – místo uskutečnění zdanitelného plnění, osoba povinná přiznat DPH, důkazní prostředky pro daňový režim, vazba na souhrnné hlášení, množstevní bonus na konci sledovaného období, zasílání zboží, ukázka a náležitosti faktury

Dovoz zboží – uplatnění DPH při dovozu, celní problematika, faktury při dovozu, celní problematika, účetní souvztažnosti, rizika při dovozu

Vývoz zboží – uplatnění DPH při vývozu, celní problematika, faktury při vývozu, důkazní prostředky

Poskytnutí služeb do jiného členského státu a třetí země – uplatnění DPH u služeb dle základního pravidla – viz paragraf 9, ZDPH, souhrnné hlášení – specifikace dle typu služeb, ukázka faktur včetně jejích náležitostí

Přijetí služeb z jiného členského státu – uplatnění DPH u přijatých služeb – z EU i třetích zemí, režim samovyměření – případy, ukázka faktur a náležitostí, účtování přijatých služeb, časové rozlišení u déletrvajících služeb na konci roku, zvláštní režimy

Služby související s pohybem pracovníků v zahraničí – přijaté služby v EU a ve třetích zemích, možnosti nárokování DPH z přijatých služeb, účtování

 

 

Pro členy SÚ
1 750 Kč
s DPH
Pro ostatní
1 950 Kč
s DPH