Vzdělávací seminář:
Daňový řád pro účetní

Číslo semináře / VS: 24

Přednáší Ing. Zdeněk BURDA
člen sekce správy daní a zkušební komisař Komory daňových poradců - specializuje se na problémové situace se správcem daně, více jak dvacetiletá praxe v oblasti daňového poradenství
Termín středa 11. října 2017
Začátek

9:00 hodin (prezence od 8:30 hodin, předpokládaný konec cca 16:00 hodin)

Místo SČMVD, Václavské náměstí 21, Praha 1

Program semináře

Výklad práv a povinností daňových subjektů a účetních vůči správci daně.

 Seminář se zaměří např. na:

 1. Novela daňového řádu  2015

 2. Prověřování DPH ze strany správce daně:

     - postup k odstranění pochybností,

    - daňová kontrola,

    - jak se chovat na finančním úřadě - kdy podepsat a kdy nepodepsat protokol,

    - závaznost neformálních telefonických či e-mailových výzev správce daně, zejména ve vztahu ke kontrolním hlášením,

    - prokazování, zda daňový subjekt věděl či vědět mohl o daňovém podvodu,

    - jak dlouho zpětně může finanční úřad kontrolovat,

    - povinnost správce daně hradit úroky v případě, že prověřování trvá příliš dlouho.

 3. Možné způsoby, jakými se účetní může dostat do kontaktu s finančním úřadem (zástupce klienta, pověřená osoba, svědek)

 4. Obrana proti nezákonným postupům správce daně  (odvolání, stížnost)

 5. Nečinnost správce daně (co dělat v případě, že finanční úřad dlouho nereaguje a tvrdí, že rychlost jeho činnosti záleží jen na něm)

 6.  Doručování písemností na finanční úřad a z finančního úřadu (datovou schránkou, "obyčejným" e-mailem, poštou, elektronická x papírová podoba)

 7. Spis daňového subjektu u správce daně a co se z něj můžeme dozvědět

Pro členy SÚ
2 300 Kč
bez DPH
Pro ostatní
2 500 Kč
bez DPH