Newsletter SÚ ČR 07-03-2023

7. 3. 2023

Vážení klienti,

v následujícím textu si vás dovolujeme informovat o aktualitách a o naší činnosti a produktech.

LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE: 

1. Informace MF ČR: Ministerstvo financí potvrzuje plán prodloužit pro rok 2023 možnost daňově uplatnit pomoc Ukrajině
Ministerstvo financí v návaznosti na dotazy odborné i laické veřejnosti potvrzuje jednoznačný záměr prodloužit i pro rok 2023 možnost daňově uplatnit pomoc Ukrajině v rozsahu daném zákonem č. 128/2022 Sb., o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, Vláda 11. ledna 2023 jednomyslně schválila usnesení č. 31 ukládající Ministerstvu financí legislativně zajistit toto prodloužení. MF plánuje, že legislativní úprava bude součástí letošního daňového balíčku, který je v současnosti ve fázi přípravy před meziresortním připomínkovým řízením. 

2. Finanční správa ČR: Informace GFŘ k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb s účinností od 1. 1. 2023
Cílem této informace je seznámení subjektů účastnících se transakcí, v rámci kterých jsou poskytovány ubytovací  služby  prostřednictvím  internetových  platforem (např. Airbnb, Booking a další) s daňovými povinnostmi (z pohledu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p., zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění p. p. a zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění p. p.). 

3. Informace Finanční správy:
- Omezení dostupnosti webů Finanční správy dne 9. 3. 2023
Ve čtvrtek 9. 3. 2023 od 16:00 do 22:00 budou z důvodu servisního zásahu nedostupné weby Finanční správy, např. www.financnisprava.cz a aplikace APED (elektronické dražby).
- Omezení služeb portálu MOJE daně o víkendu 11. - 12. 3. 2023
Finanční správa upozorňuje uživatele portálu MOJE daně, že z důvodu provedení nutných servisních prací dojde od soboty 11. 3. 2023 od 08:00 do neděle 12. 3. 2023 do 20:00 k omezení služeb portálu MOJE daně. 

4. Informace ČSSZ: Rámcové dohody k aplikaci čl. 16(1) nařízení (ES) č. 883/2004 ve vztahu k obvyklé přeshraniční práci na dálku (telework) uzavřené mezi Českou republikou a Německem a Českou republikou a Rakouskem
Česká republika uzavřela s Německem a s Rakouskem Rámcové dohody týkající se osob, které vykonávají obvyklou přeshraniční práci na dálku (tzv. telework). Právním základem dohod je čl. 16(1) nařízení (ES) č. 883/2004, podle kterého lze dohodou příslušných institucí členských států stanovit výjimku v zájmu určité skupiny osob. Obě rámcové dohody jsou účinné od 1. 3. 2023. 

5. Tisková zpráva ČSSZ: VAROVÁNÍ: Falešné weby se vydávají za stránky ČSSZ
Česká správa sociálního zabezpečení varuje před podvodnými stránkami, které jejím jménem vyzývají klienty, nejčastěji formou SMS, k návštěvě podvodných webů. Tyto stránky se tváří jako oficiální web ČSSZ a snaží se klienty přimět, aby zde vyplnili své údaje. Nejedná se však o oficiální stránky ČSSZ, ale o podvod se záměrem vylákat z lidí citlivé údaje o bankovních účtech. Nyní jsou již podezřelé domény blokovány. I přesto ČSSZ varuje a důrazně vyzývá klienty, aby veškeré stránky ověřovali a nevyplňovali své údaje, pokud si nejsou 100% jisti původem stránky. ČSSZ tyto formy SMS nikdy nerozesílá. 

6. Tisková zpráva ČSSZ: 15. slovensko-český poradenský den k důchodům – tentokrát v Košicích
Přiblížil se Vám věk odchodu do důchodu a pracovali jste nebo stále pracujete ve Slovenské i České republice? Chcete se dozvědět, jak uplatnit svoje důchodové nároky v obou zemích? Pak máte ideální příležitost. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) a slovenská Sociálna poisťovňa (SP) pořádají již 15. společný poradenský den k důchodům. Odborníci z obou národních institucí budou k dispozici 27. dubna 2023, v budově pobočky slovenské Sociální pojišťovny v Košicích. 

7. Tisková zpráva Ministerstva dopravy ČR: Nový systém evidenčních kontrol ušetří lidem čas i peníze
Od začátku března vstupuje v účinnost první balíček změn v rámci rozsáhlé novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Novinky se týkají především oblasti registrace vozidel a provádění evidenčních kontrol. Odpadá povinnost absolvovat evidenční kontrolu při změně, kdy se provozovatel vozidla stává vlastníkem, platnost evidenční kontroly se pak prodlužuje na 1 rok. Jednodušší bude i rezervace registrační značky. 

8. Upozornění ČNB: Upozornění na podvodnou nabídku investic do akcií Skupiny ČEZ
Česká národní banka upozorňuje veřejnost na množící se podvodnou nabídku investic do akcií Skupiny ČEZ, která se šíří zejména prostřednictvím sociálních sítí. Zdánlivou důvěryhodnost takových nabídek evokuje skutečnost, že podvodníci často vystupují pod pozměněným či skutečným jménem licencovaných obchodníků s cennými papíry, k čemuž zájemcům dokládají zfalšované licence, a samotná nabídka využívá oficiálních barev a loga Skupiny ČEZ.

ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

Metodické aktuality – předplatné 2023

Metodické aktuality ROČNÍK 2022 – MIMOŘÁDNÁ SLEVA 20 % 

Dne 8. 2. 2023 vyšlo únorové číslo Metodických aktualit. MA č. 2/2023 se věnují některým dalším formám rodinného podnikání a volně tak navazují na MA č. 4/2022. Dozvíte se také, kdy vzniká zaměstnanci - českému daňovému rezidentovi, který má příjmy ze závislé činnosti vykonávané v zahraničí, povinnost podat přiznání k dani z příjmů v ČR. Aktuální číslo si můžete objednat zde.

ČASOPISY ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

Účetnictví – předplatné 2023
Účetnictví ROČNÍK 2022 – MIMOŘÁDNÁ SLEVA 20 % 

Účetnictví NO a obcí – předplatné 2023
Účetnictví NO a obcí ROČNÍK 2022 – MIMOŘÁDNÁ SLEVA 20 %

Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 2/2023 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 4/2022.

Den otevřených dveří projektu „Svobodná účetní“ – 8. 3. 2023

Den otevřených dveří akademie Svobodná účetní se koná 8. 3. 2023 v 16:00 hodinZarezervujte si místo zdarma zde.
Den otevřených dveří se koná online a setkáte se na něm živě s lektorem Ing. Jaroslavem Veselkou.

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

16. 3. – 25. 5. 2023 Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Mzdové účetnictví (večerní forma studia) – kombinovaná forma výuky
(lektoři: Ing. Marie Hajšmanová, Ing. Marta Ženíšková)

Semináře probíhají různou formou (prezenčně, on-line nebo kombinovaně) s ohledem na epidemiologickou situaci a požadavky lektorů. Při on-line formě využíváme aplikaci Microsoft Teams. Konkrétní forma bude vždy upřesněna před konáním.

15. 3. 2023
Chyby při uplatňování DPH (lektor: Ing. Petr Kout, CSc.)
16. 3. 2023
Rozpočtová skladba a účetnictví, vzájemné vazby, novinky (lektoři: Ing. Nikola Kortanová, Ing. Tomáš Sluka)
20. 3. 2023
Základy mezinárodního zdanění a kurzové rozdíly (lektor: Ing. Jaroslav Veselka)
21. 3. 2023
Řízení hospodárnosti poskytovaných služeb ÚSC a PO podle zásady „3E“ – Kalkulace úplných nákladů poskytovaných služeb (v příkladech) (lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.)
23. 3. 2023
Dlouhodobý majetek (OSS a jejich PO) (lektor: Ing. Alena Kochová)
27. 3. 2023
Moje první daňové přiznání – DPFO (lektor: Ing. Jaroslav Veselka)
28. 3. 2023
Moje první daňové přiznání – DPPO (lektor: Ing. Jaroslav Veselka)
29. 3. 2023
Neziskovky – novinky a problémové oblasti (daně) (lektor: Ing. Tomáš Doležel)
29. 3. 2023
Zásoby z pohledu účetnictví a daní (lektor: RNDr. Ivan Brychta)
6. 4. 2023
Fakturace v přeshraničním obchodu a službách (lektor: Ing. Vladimír Zdražil)
12. 4. 2023
Ekonomické ukazatele – charakteristika a jejich vyhodnocení (lektor: Ing. Lenka Dvořáková)


CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ? 

  1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů
  2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků
  3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
  4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních
  5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
  6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. Svaz účetních ČR má vlastní metodickou sekci.
  7. Svaz účetních ČR vydává odborné časopisy: Metodické aktuality, Účetnictví, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí
  8. Společné projekty Svazu účetních ČR a společnosti Poradce podnikatele, spol. s r. o.:

Daněprolidi.cz – společný projekt Poradce podnikatele, spol. s r. o. a Svazu účetních České republiky
Moderní online portál pro daně a účetnictví nabízí spolehlivé a aktuální informace, velké množství praktických funkcí a služeb (Daňová pohotovost, Daňová TV).
Pro zákazníky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.

Mzdyprolidi.cz
Společnost Poradce podnikatele, spol. s r. o. - partner Svazu účetních České republiky, z. s. - vytvořil odborný portál pro mzdy a personalistiku.
Odborný portál pro mzdy a personalistiku MZDY PRO LIDI je určen zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním a ekonomům. 
Součástí předplatného je Mzdová pohotovost formou e-mailu nebo on-line rozhovoru.
Kompletní informace o portálu naleznete zde .
Pro zákazníky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.


Svaz účetních České republiky, z. s.

Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz
https://www.facebook.com/svazucetnichcr.cz/