Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Metodické aktuality č. 2/2023

Metodické aktuality č. 2/2023

Další okruhy rodinného podnikání * Příjmy českých daňových rezidentů ze závislé činnosti vykonávané v zahraničí

189 Kč 155 Kč 138,39 Kč bez DPH

Tématu rodinného podnikání v jeho nejčastějších podobách jsme se věnovali v dubnovém čísle loňského ročníku Metodických aktualit. V aktuálním únorovém vydání našeho časopisu vám nabízíme jeho volné pokračování, v jehož rámci si podrobněji vysvětlíme právní a daňové aspekty jeho dalších forem, a to podnikání s využitím hmotného majetku ve spoluvlastnictví, podnikání v rámci tiché společnosti, podnikání v rámci obchodní společnosti a podnikání formou svěřenského fondu.
Zaměstnanci s českým daňovým rezidentstvím, kteří pracují pro českého zaměstnavatele, častokrát pro něj vykonávají práci i v zahraničí. Mohou nastat případy, kdy příjem za tuto práci podléhá zdanění ve státě výkonu práce, a zaměstnanci tak vzniká povinnost podat daňové přiznání v ČR. Český daňový rezident může také uzavřít pracovněprávní vztah se zahraničním zaměstnavatelem a pracovat pro něj ve státě jeho sídla. Jeho příjem je zdaňován v zahraničí a opět má povinnost v ČR podat přiznání k dani z příjmů. Vysvětlíme si, jak v daných situacích postupovat.

Kompletní obsah Metodických aktualit č. 2/2023