Účetnictví č. 2/2023

Únorové číslo časopisu přináší několik zajímavých článků souvisejících s ověřováním účetních závěrek, které by Vás měly upozornit na to, čemu v rámci účetních závěrek i zpráv auditora věnovat pozornost. Připomeneme si, co se rozumí povinným auditem, vysvětlíme si strukturu auditorské zprávy i jednotlivé druhy výroku auditora. V samostatném článku si podrobněji přiblížíme povinnosti auditora ve vztahu k ostatním informacím a údajům uvedeným mimo účetní závěrku. Upozorníme Vás také na některé vybrané příklady nesprávného pochopení toho, co mohou uživatelé auditorských služeb očekávat od auditora.
Novela zákona o dani z přidané hodnoty účinná od 1. 1. 2023 přinesla mimo jiné i změny v oblasti kontrolních hlášení. V rámci rubriky věnované daňové problematice Vás seznámíme s tím, co nového tato úprava obsahuje. Daňová rubrika necílí jen na DPH. V dalším odborném článku analyzujeme poskytování služebního vozidla pro služební i soukromé účely zaměstnanců jak z pohledu daní z příjmů, tak odvodů pojistného, a to i ve vazbě na daňovou podporu nízkoemisních vozidel.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 8. 2. 2023

OBSAH ČASOPISU ÚČETNICTVÍ č. 2/2023

Vážení čtenáři (Kouba S.)

Editorial

Králíček V.: Zpráva auditora a druhy výroku

Zárybnická Žárová M.: Původ účetního principu „věrný a poctivý obraz“ a jeho zobrazení v českém účetnictví

Severa T.: Co očekávat od auditora při ověřování účetní závěrky ve vztahu k ostatním informacím a údajům uvedeným mimo účetní závěrku?

Müllerová L.: Omyly uživatelů auditorských služeb

Hruška V.: Sankce a přestupky (2)

Hruška V.: Směrná účtová osnova: Účtová skupina 22 – Peněžní prostředky na účtech

Dotazy a odpovědi

Mattauschová B.: Kontrolní hlášení – změny související s novelou zákona o DPH od 1. 1. 2023

Koutecká Rajchlová I.: Daňové aspekty poskytování služebního vozidla pro soukromé účely zaměstnanců a další souvislosti

Fiedlerová J.: Sleva pro zaměstnavatele na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti s účinností od 1. února 2023

Salačová M.: Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1. 1. 2023

Rozhovor s docentkou Hanou Březinovou (Müllerová L.)

Nové právní předpisy

Platební povinnosti: Březen 2023 – důležitá data pro všechny, kteří podnikají

Stručný rejstřík pojmů

Nabídka vzdělávacích akcí