Vzdělávací seminář:
Zásoby z pohledu účetnictví a daní

Číslo semináře / VS: 33685

Přednáší RNDr. Ivan Brychta
daňový poradce
Termín středa 29. března 2023
Začátek

9:00 - 13:00 hod.

Místo ICSÚ, Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3

Program semináře

URČENO

  • Seminář je účetním a dalším pracovníkům zabývajícím se ve firmách evidováním zásob a účtováním o nich, příp. jejich nákupem, oceňováním, inventarizací nebo v případě nepotřebných zásob jejich likvidací.

OBSAH

  • vymezení zásob z pohledu účetních předpisů,
  • oceňování zásob a způsoby účtování o zásobách,
  • speciální operace se zásobami a související daňový pohled (přeceňování zásob, tvorba opravných položek a rezerv na zásoby, likvidace zásob a další),
  • inventarizace zásob - účetní vymezení (fyzické a dokladové inventury, termíny, postupy, náležitosti),
  • účetní promítnutí výsledků inventur (záměna materiálu, přebytky, manka a škody),
  • manka a škody na zásobách z pohledu zákona o daních z příjmů a zákona o DPH,
  • interpretace NÚR týkající se zásob.

Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice.

Pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy účastníků.

Pro členy SÚ
2 390 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 690 Kč
s DPH