Newsletter SÚ ČR 07-09-2021

7. 9. 2021

Vážení klienti,

v následujícím textu si vás dovolujeme informovat o aktualitách a o naší činnosti a produktech.

LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE: 

1. Vybrané právní předpisy vyhlášené ve Sbírce zákonů:
- Nařízení vlády č. 322/2021 Sb. kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení vlády č. 317/2021 Sb. o postupu notáře při legalizaci elektronického podpisu 

2. Tisková zpráva MF ČR: Nová pravidla daňové transparentnosti pro digitální platformy
Do meziresortního připomínkového řízení míří balíček novel zákonů na posílení mezinárodní spolupráce při potírání daňových úniků. Právě boj proti daňovým únikům dlouhodobě patří mezi klíčové priority Ministerstva financí. 

3. Finanční správa upozorňuje na podvodné SMS a emaily
Finanční správa upozorňuje na novou phishingovou kampaň, která koluje internetem. Útočníci se vydávají za Českou poštu, kde občany informují, že je nutné provést transakci pro Finanční úřad. 

4. MPSV ČR: Mimořádné opatření - týkající se testování zaměstnanců domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem
Dne 30. 8. 2021 vydalo Ministerstvo zdravotnictví Mimořádné opatření týkající se testování zaměstnanců na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2. Mimořádné opatření se týká domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem, poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě a poskytovatelům sociálních služeb v zařízení týdenního stacionáře nebo chráněného bydlení. Účinnost opatření je do 7 dnů ode dne vyhlášení (tj. od 1. 9. 2021 do 8. 9. 2021 zajistit první provedení testu u dotčených zaměstnanců). 

5. MPSV ČR: Mimořádné opatření - týkající se testování klientů sociálních služeb na přítomnost antigenu viru
Dne 30. 8. 2021 vydalo Ministerstvo zdravotnictví Mimořádné opatření týkající se testování klientů sociálních služeb na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2. Mimořádné opatření se týká domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, poskytovatelům sociálních služeb v zařízení týdenního stacionáře a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě. Účinnost opatření je do 7 dnů ode dne vyhlášení (tj. od 1. 9. 2021 do 8. 9. 2021 zajistit první provedení testu u dotčených klientů). 

6. MPSV ČR: Novela zákona o dětských skupinách prošla úspěšně Senátem a následně byla 29. 8. 2021 podepsána prezidentem
Účinnost novely je k 1. 10. 2021. Stávající poskytovatelé, tzn. ti, kterých oprávnění k provozování služby péče o děti v DS vzniklo před 30. 9. 2021, budou mít dostatečné přechodné období na přizpůsobení se změnám. 

7. ČSSZ: Nový způsob u výplat důchodů veřejným opatrovníkům
Od října 2021 zavádí ČSSZ nový způsob převodu výplat důchodů klientů omezených ve svéprávnosti na účty tzv. veřejných opatrovníků (právnických osob) v případech, kdy součástí požadovaného bankovního spojení není variabilní nebo specifický symbol (ČSSZ pak do variabilního symbolu platebního příkazu standardně zadává rodné číslo důchodce - opatrovance). Doposud byl pro všechny tyto příjemce důchodů stanoven jednotný výplatní termín 10. den v měsíci s nezbytným vyúčtováním přechodu z původní splatnosti přidělené důchodci na novou splatnost.

 

ÚČETNÍ a ÚČETNÍ FIRMA ROKU 2021: Opravdu poslední možnost nominovat

Termín pro zasílání nominací do právě probíhající profesní soutěže ÚČETNÍ ROKU 2021 byl prodloužen do 10. září 2021. Využijte této možnosti a pošlete přihlášku do jedné z kategorií přes webové stránky soutěže www.ucetni-roku.cz.
Nominovat může kdokoliv bez omezení – nominace mohou přicházet jak od široké veřejnosti, tak i od samotných kandidátů, kdy na titul nominují sebe sama či svou účetní firmu.
Jaká kritéria by měli splňovat jednotliví kandidáti? Vše potřebné se dozvíte na webových stránkách soutěže www.ucetni-roku.cz.

 

VYUŽIJTE VÝHODNOU LETNÍ NABÍDKU:

Zakoupením výhodného balíčku získáte celý ročník 2021 dvou nebo tří odborných časopisů a ušetříte 10 %.
- BALÍČEK DUO obsahuje časopisy Metodické aktuality a Účetnictví.
BALÍČEK TRIO obsahuje časopisy Metodické aktuality, Účetnictví a Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí.

 

ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

METODICKÉ AKTUALITY – CELÝ ROČNÍK 2021 – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.
- Dne 8. 6. 2021 vyšlo aktuální číslo Metodických aktualit. MA č. 6/2021 vysvětlují aplikaci smluv o zamezení dvojímu zdanění a přinášejí základní přehled změn a novinek týkající se nového zákona o evidenci skutečných majitelů. Naleznete v nich i stanoviska k aktuálním dotazům z praxe z oblasti účetnictví a daní. Aktuální číslo si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .

ČASOPISY ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

ÚČETNICTVÍ – CELÝ ROČNÍK 2021 – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.
ÚČETNICTVÍ NO A OBCÍ – CELÝ ROČNÍK 2021 – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.
Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 8/2021 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 2/2021.

 

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

Semináře probíhají prezenční formou. Účastník musí doložit očkování nebo negativní výsledek testu na covid. Nebude-li možná prezenční forma, proběhnou semináře formou on-line.

14. 9. 2021
Datové schránky v praxi (lektor: MVDr. Milan Vodička)
17. 9. 2021
Zaměstnanecké benefity (lektor: Ing. Jaroslav Veselka)
27. 9. 2021
Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů (lektor: Marek Reinoha)
29. 9. 2021
Účtování v cizí měně a kurzové rozdíly (lektor: Tomáš Líbal)
1. 10. 2021
Společnost bez právní osobnosti (sdružení) v daních (lektor: RNDr. Ivan Brychta)
5. 10. 2021
PAP – Příklady (lektor: Ing. Alena Kochová)CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ?

  1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů
  2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků
  3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
  4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních
  5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
  6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. Svaz účetních ČR má vlastní metodickou sekci.
  7. Svaz účetních ČR vydává odborné časopisy: Metodické aktuality, Účetnictví, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí
  8. Společné projekty Svazu účetních ČR a společnosti Poradce podnikatele, spol. s r. o.:

Daněprolidi.cz – společný projekt Poradce podnikatele, spol. s r. o. a Svazu účetních České republiky
Moderní online portál pro daně a účetnictví nabízí spolehlivé a aktuální informace, velké množství praktických funkcí a služeb (Daňová pohotovost, Daňová TV).
Pro zákazniky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.

Mzdyprolidi.cz
Společnost Poradce podnikatele, spol. s r. o. - partner Svazu účetních České republiky, z. s. - vytvořil odborný portál pro mzdy a personalistiku.
Odborný portál pro mzdy a personalistiku MZDY PRO LIDI je určen zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním a ekonomům. 
Součástí předplatného je Mzdová pohotovost formou e-mailu nebo on-line rozhovoru.
Kompletní informace o portálu naleznete zde .
Pro zákazniky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.


Svaz účetních České republiky, z. s.

Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz
https://www.facebook.com/svazucetnichcr.cz/