Účetnictví č. 8/2021

Ve druhé polovině tohoto roku bychom se rádi zaměřili na problematiku přeměn kapitálových společností. Srpnové číslo Účetnictví přináší úvodní článek k dané problematice, který shrnuje základní právní a účetní úpravu fúzí a rozdělení kapitálových společností. Další díly z této série budeme postupně publikovat v následujících číslech časopisu.
Povinnost účetních jednotek vypracovat vnitropodnikové směrnice vyplývá z platných účetních předpisů i dalších právních norem. Těm nejdůležitějším, které vyplývají ze zákona o účetnictví, se věnujeme v dalším odborném příspěvku.
Společně si také shrneme daňové dopady jednotlivých způsobů poskytování příspěvku na stravování zaměstnavatelem (jak na straně zaměstnance, tak i zaměstnavatele), či jak reagovat na výzvu správce daně k poskytnutí informací třetí osobou.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 9. 8. 2021

 

 

OBSAH ČASOPISU ÚČETNICTVÍ č. 8/2021

Skálová J.: Úvod do přeměn kapitálových korporací

Vnitropodnikové směrnice v roce 2021 

Analytické účty v účtovém rozvrhu aneb Analytiky pro správné sestavení výkazů 

Na hodině účetnictví 

Pfeilerová J.: Daňově zvýhodněné příspěvky zaměstnavatele na stravování zaměstnanců 

Kuneš Z.: Uplatnění daně z přidané hodnoty u nájmu nemovitých věcí 

Wagner F.: Výzva k poskytnutí informací třetí osobou (převzato z DPL) 

Čech P.: Nová úprava evidence skutečných majitelů – nové povinnosti i sankce za jejich nesplnění (3. část) 

Rejmont V.: Z daňové judikatury Nejvyššího správního soudu ČR 

Jouza L.: Příspěvek při částečné práci místo kurzarbeitu 

Salačová M.: Mimořádné pracovní cesty 

Ohlédnutí za květnovými zkouškami v systému certifikace účetní profese (Zemánek L.

Dotazy a odpovědi 

Test znalostí 

Nové právní předpisy 

Fuksová A.: Platební povinnosti: Září 2021 – důležitá data pro všechny, kteří podnikají 

Stručný rejstřík pojmů 

Nabídka vzdělávacích akcí