Metodické aktuality č. 6/2021

Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění tvoří nedílnou součást našeho právního řádu. Obsahují pravidla, která rozdělují právo na daň mezi zemi zdroje příjmu a zemi daňové rezidence poplatníka u jednotlivých druhů příjmů, popř. majetku. Vysvětlíme si, jak postupovat při výkladu a aplikaci těchto smluv, jak tyto smlouvy řeší konflikt duální rezidence poplatníka, jak definují stálou provozovnu a jaké metody zamezení dvojímu zdanění se uplatňují.
S prvním červnovým dnem vstoupil v účinnost nový zákon o evidenci skutečných majitelů. Ten přináší řadu změn, ty nejvýznamnější jsme pro vás shrnuli ve stručném komentáři. Každá právnická osoba by měla správnému provedení zápisu, resp. kontrole zapsaného stavu, věnovat dostatečnou pozornost, aby se vyhnula nepříjemným důsledkům a sankcím.
Zpracované odpovědi na dotazy z praxe v závěrečném odborném bloku vám mohou pomoci při řešení účetních a daňových problémů.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 8. 6. 2021

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 6/2021

Aplikace smluv o zamezení dvojímu zdanění
doc. Ing. Jana Tepperová, Ph.D., Ing. Jiří Kostohryz, LL.M.

Nový zákon o evidenci skutečných majitelů – základní přehled změn a novinek
Mgr. Ing. Tereza Krupová, Ph.D.

Dotazy z praxe
Kolektiv autorů

I. Aplikace smluv o zamezení dvojímu zdanění

1. Smysl a cíle smluv o zamezení dvojímu zdanění
2. Mezinárodní souvislosti
3. Modelové smlouvy o zamezení dvojímu zdanění
4. Interpretace smluv o zamezení dvojímu zdanění
5. Vztah k právu Evropské unie
6. Rozsah smluv o zamezení dvojímu zdanění
7. Právo státu na zdanění
8. Metody zamezení dvojímu zdanění
9. Stálá provozovna jako koncept zdanění příjmů z podnikání daňových nerezidentů
10. Povinnosti plátců, českých daňových rezidentů, při výplatě příjmů českým
      daňovým nerezidentům
11. Povinnost podat daňové přiznání českými daňovými rezidenty v kontextu příjmů ze zahraničí 
12. Procesní povinnosti českých daňových nerezidentů v České republice
13. Předcházení a řešení sporů souvisejících s interpretací a aplikací SZDZ 
14. Doložka nejvyšších výhod (most favoured nation clause)
15. Závěr

II. Nový zákon o evidenci skutečných majitelů – základní přehled změn a novinek

Proč byl přijat nový zákon o evidenci skutečných majitelů namísto původní právní úpravy? 
Jak je definován skutečný majitel? 
Které právnické osoby nemají skutečného majitele?
Co musí právnická osoba dělat? 
Jaké sankce hrozí při porušení zákona? 
Kdo má do evidence přístup? 
Závěrem 

III. Stanoviska k dotazům 

1. Účtování dotace COVID - Gastro
2. Přechod z daňové evidence na účetnictví 
3. COVID-19 a některé účetní souvislosti
4. Pojistné na sociální pojištění - zaúčtování slevy Antivirus C
5. Daňové rezidentství vědeckých pracovníků a učitelů při on-line výuce, sociální
    a zdravotní pojištění
6. Zdanění příjmů po přerušení živnosti 
7. Přeplatek po ukončení exekuce 
8. Exekuční srážky a odměny členů volebních komisí 
9. Požadavek exekutora na kopie mzdového listu a výplatní pásky 
10. Výživné a nízká čistá mzda zaměstnance 
11. Dítě v pěstounské péči a vyživovaná osoba 
12. Nákup zboží z Číny a jeho prodej v zahraničí

Okénko odborné angličtiny