Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Metodické aktuality č. 6/2021

Metodické aktuality č. 6/2021

Aplikace smluv o zamezení dvojímu zdanění * Nový zákon o evidenci skutečných majitelů

129 Kč 117,27 Kč bez DPH

Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění tvoří nedílnou součást našeho právního řádu. Obsahují pravidla, která rozdělují právo na daň mezi zemi zdroje příjmu a zemi daňové rezidence poplatníka u jednotlivých druhů příjmů, popř. majetku. Vysvětlíme si, jak postupovat při výkladu a aplikaci těchto smluv, jak tyto smlouvy řeší konflikt duální rezidence poplatníka, jak definují stálou provozovnu a jaké metody zamezení dvojímu zdanění se uplatňují.
S prvním červnovým dnem vstoupil v účinnost nový zákon o evidenci skutečných majitelů. Ten přináší řadu změn, ty nejvýznamnější jsme pro vás shrnuli ve stručném komentáři. Každá právnická osoba by měla správnému provedení zápisu, resp. kontrole zapsaného stavu, věnovat dostatečnou pozornost, aby se vyhnula nepříjemným důsledkům a sankcím.
Zpracované odpovědi na dotazy z praxe v závěrečném odborném bloku vám mohou pomoci při řešení účetních a daňových problémů.

Kompletní obsah Metodických aktualit č. 6/2021