Vzdělávací seminář:
Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů

Číslo semináře / VS: 33573

Přednáší Marek Reinoha
poradce v oblasti cel a unijního obchodu
Termín pondělí 17. října 2022
Začátek

9:00 - 15:00

Místo ICSÚ, Vinohradská 2022/125, Praha 3

Program semináře

URČENO

Pracovníkům nákupních a prodejních oddělení, logistických a ekonomických  útvarů a příp. celním deklarantům, kteří potřebují získat základní či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice.

OBSAH

 1. Informace o změnách v DPH a celních předpisech dotýkajících se zahraničního obchodu se zbožím.
 2. problematika DPH při provádění vnitrounijního obchodu se zbožím:
 • dodání zboží do jiné členské země EU osobám registrovaným k DPH (s pohybem zboží, bez pohybu zboží) – místo zdanitelného plnění, daňové doklady, prokazování dodání zboží do jiné členské země EU, osvobození od DPH,
 • dodání zboží do jiné členské země EU v rámci jedné osoby (přemístění obchodního majetku) – místo zdanitelného plnění, daňové doklady, osvobození od DPH,
 • dodání zboží do jiné členské země EU s montáží – místo zdanitelného plnění, daňové doklady,
 • dodání zboží do jiné členské země EU osobám neregistrovaným k DPH -– místo zdanitelného plnění, daňové doklady,
 • pořizování zboží z jiné členské země EU – místo zdanitelného plnění, daňové doklady, vznik povinnosti přiznat daň,
 • dodávání a pořizování zboží v rámci třístranných obchodů,
 • konsignační sklady,
 1. problematika DPH a celních předpisů při provádění mimounijního obchodu se zbožím,
 • uplatňování DPH při dovozu a vývozu zboží.

Bude-li seminář on-line, vložné bude upraveno.


Používáme aplikaci Microsoft Teams. Připojit se k on-line vysílání není vůbec složité. Den před konáním obdržíte e-mail s odkazem, na který stačí kliknout. Tak se dostanete do on-line školící místnosti a můžeme začít.

Pro členy SÚ
2 490 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 790 Kč
s DPH