Newsletter SÚ ČR 05-04-2022

5. 4. 2022

Vážení klienti,


v následujícím textu si vás dovolujeme informovat o aktualitách a o naší činnosti a produktech.

LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE: 

1. Vybrané právní předpisy vyhlášené ve Sbírce zákonů:
- Nařízení vlády č. 75/2022 Sb. o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
- Nařízení vlády č. 73/2022 Sb. o příspěvku pro solidární domácnost

2. Finanční správa ČR: Formulář zjednodušující oznamovací povinnost pro prominutí úroků z prodlení a prominutí úroku z posečkání na DPH pro podnikatele převážně provozující dopravu
V souvislosti se sekundárními dopady mimořádné události na Ukrajině vydal ministr financí "Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události" (dále jen „Rozhodnutí“), zveřejněné dne 24. 3. 2022 ve Finančním zpravodaji č. 6/2022 (viz informace Prominutí úroků z prodlení a prominutí úroku z posečkání na DPH pro podnikatele převážně provozující dopravu). 

3. Finanční správa ČR: Informace GFŘ k daňovému posouzení transakcí s kryptoměnami (např. bitcoin)
Seznámení daňových subjektů s daňovými povinnostmi, které vyplývají z činností s kryptoměnou (virtuální měnou či digitální měnou nebo též převodními tokeny). 

4. Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 23. 3. 2022 

5. Celní správa ČR: Žádosti o následné vrácení DPH u poštovních zásilek nízké hodnoty z důvodu neuvedení čísla IOSS
Při dovozu zásilek nízké hodnoty (do 150 EUR) se objevují případy, kdy fyzické osoby nakoupily na zahraničních platformách (eshopech) zboží, přičemž zaplatily spolu s cenou zboží i DPH (týká se zvláštního celního režimu jednoho správního místa pro dovoz, dále jen „IOSS“). Následně při celním řízení příjemce zboží, případně jeho zástupce, neuvedl IOSS číslo do celního prohlášení. Díky tomu byla dovozci vyměřena DPH, protože nebyla splněna podmínka pro osvobození od DPH.
V případě, že se příjemce zboží bude dožadovat vrácení DPH, protože ji de-facto zaplatil dvakrát, může tak učinit pouze u platformy (eshopu), kde zboží nakoupil. 

6. MF ČR: Otázky a odpovědi k novele zákona o daních z příjmů v souvislosti s podporou Ukrajiny
Pro období kalendářního roku 2022 budou přijaty následující změny zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“) na podporu dobrovolného dárcovství poplatníků směřující k pomoci státu Ukrajina a jeho obyvatelům ve válečném konfliktu na jeho území. 

7. MF ČR - Metodická podpora: Pomoc Ukrajině – rozpočtové zachycení
Ministerstvo financí zveřejňuje metodický postup k zajištění jednotného zatřídění výdajů, případně příjmů, územních rozpočtů souvisejících s poskytnutou pomocí Ukrajině. 

8. MF ČR: Vyhláška č. 412/2021 Sb. o rozpočtové skladbě - Aktualizace souboru - Pokyn k postupu podle vyhlášky a Informace o změnách v Pokynu - ke dni 31. 3. 2022 

9. ČSSZ: Úprava tiskopisu ONZ od 1. dubna 2022: údaje pro potřeby Úřadů práce
ČSSZ připomíná, že od 1. dubna 2022 mají zaměstnavatelé povinnost používat při nástupu zaměstnance do zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském pojištění upravený tiskopis Oznámení o nástupu do zaměstnání – skončení zaměstnání (ONZ_2022). Důvodem úpravy formuláře je nově sběr údajů pro potřeby Úřadu práce ČR při skončení zaměstnání. Nový formulář se využívá v případech, kdy k nástupu do zaměstnání či skončení zaměstnání došlo 1. 4. 2022 a později. Původní tiskopis ONZ (2009) lze využívat pouze u případů zpětného hlášení nástupu do zaměstnání a skončení zaměstnání před 1. 4. 2022. 

10. Tisková zpráva MPO: MPO vyhlašuje výzvu k programu COVID 2022 – Sektorová podpora
Od 5. dubna do 12. května 2022 budou podnikatelé z vybraných sektorů moci žádat o podporu z programu COVID 2022 – Sektorová podpora. Týká se firem z oblasti stravovacích služeb (včetně cateringu), krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb, prádelen a cestovních agentur a kanceláří. Podpora se vztahuje i na pořádání akcí a eventů. 

11. Tisková zpráva ČNB: ČNB zvyšuje úrokové sazby
Bankovní rada ČNB na svém jednání dne 31. března zvýšila dvoutýdenní repo sazbu (2T repo sazbu) o 0,50 procentního bodu na 5,00 %. Současně rozhodla o zvýšení diskontní sazby ve stejném rozsahu na 4,00 % a lombardní sazby na 6,00 %. Nově stanovené úrokové sazby jsou platné od 1. dubna 2022. 

12. Dálniční známky koupené omylem někomu jinému lze nově opravit, pouze jednou
Řidiči, kteří při koupi elektronické dálniční známky chybovali, mohou nyní nově své překlepy opravit i u již platné dálniční známky. Novinku zavedl státní podnik Cendis, který systém pro koupi elektronických vinět v Česku provozuje. Chyba se dá napravit pouze jednou.

Den otevřených dveří projektu „Svobodná účetní“ - 8. 4. 2022

Den otevřených dveří akademie Svobodná účetní se koná 8. 4. 2022 v 17:00 hodin. Zarezervujte si místo zdarma zde.

Den otevřených dveří se koná online a setkáte se na něm živě s lektorem Ing. Jaroslavem Veselkou.

ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

PŘEDPLATNÉ Metodických aktualit ROČNÍK 2022 – objednat si můžete zde, v digitalizované podobě zde.
VÝHODNÁ AKCE: Metodické aktuality ROČNÍK 2021 - 20% sleva – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.

Aktuální číslo Metodických aktualit č. 3/2022 Vás provede nejdůležitějšími změnami v daních z příjmů a připomene, jakým oblastem je nutné věnovat zvýšenou pozornost v souvislosti s účetní závěrkou a zpracováním daňového přiznání. Věnuje se také poskytování služeb daňovými nerezidenty v ČR a povinnostem českého plátce daně jako příjemce těchto služeb. Nejnovější číslo si můžete objednat v našem e-shopu, v digitalizované podobě na zde.

ČASOPIS ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

PŘEDPLATNÉ Účetnictví ROČNÍK 2022 – objednat si můžete zde, v digitalizované podobě zde.
VÝHODNÁ AKCE: Účetnictví ROČNÍK 2021 - 20% sleva – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.

PŘEDPLATNÉ Účetnictví NO a obcí ROČNÍK 2022 – objednat si můžete zde, v digitalizované podobě zde.
VÝHODNÁ AKCE: Účetnictví NO a obcí CELÝ ROČNÍK 2021 - 20% sleva – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.

Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 3/2022 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 1/2022.

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

27. 4. – 28. 4. 2022, Hotel Na Farmě, Choťovice 134 (okr. Kolín)
Přeshraniční obchod a služby – účetně, daňově (lektor: Ing. Vladimír Zdražil)

Semináře probíhají různou formou (prezenčně, on-line nebo kombinovaně) s ohledem epidemiologickou situaci a požadavky lektorů. Při on-line formě využíváme aplikaci Microsoft Teams. Konkrétní forma bude vždy upřesněna před konáním.

11. 4. 2022
Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů (lektor: Marek Reinoha)
12. 4. 2022
Přeměny obchodních společností – účetní a daňový pohled (lektor: JUDr. Ing. Lukáš Pěsna)
13. 4. 2022
Základy IT bezpečnosti – eliminujte rizika (lektor: Petr Jonák)
14. 4. 2022
DPH – Částečný nárok na odpočet a jeho úpravy v následujících obdobích (lektor: Ing. Jan Tecl)
19. 4. 2022
Daňový řád pro začátečníky (lektor: Ing. Miloslav Kopřiva)
20. 4. 2022
Osobnostní rozvoj I. - Moje cena, moje hodnota (lektoři: Mgr. Hana Vykoupilová, Ph.D., PCC; Ing. Lenka Mrázová FCCA)
26. 4. 2022
Vnitřní kontrolní systém a finanční řízení pro PO zřizované OSS (lektor: Ing. Alena Kochová)
28. 4. 2022
Účetní výkazy – jak úspěšně prezentovat jejich obsah (lektor: Ing. Lenka Dvořáková)
2. 5. 2022
Cestovní náhrady se zaměřením na problémové oblasti – v příkladech (on-line) (lektor: Jaroslava Pfeilerová)
3. 5. 2022
Řízení hospodárnosti poskytovaných služeb ÚSC a PO podle zásady „3E“ – Kalkulace úplných nákladů poskytovaných služeb (v příkladech) ((lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.)

CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ? 

  1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů
  2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků
  3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
  4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních
  5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
  6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. Svaz účetních ČR má vlastní metodickou sekci.
  7. Svaz účetních ČR vydává odborné časopisy: Metodické aktuality, Účetnictví, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí
  8. Společné projekty Svazu účetních ČR a společnosti Poradce podnikatele, spol. s r. o.:

Daněprolidi.cz – společný projekt Poradce podnikatele, spol. s r. o. a Svazu účetních České republiky
Moderní online portál pro daně a účetnictví nabízí spolehlivé a aktuální informace, velké množství praktických funkcí a služeb (Daňová pohotovost, Daňová TV).
Pro zákazníky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.

Mzdyprolidi.cz
Společnost Poradce podnikatele, spol. s r. o. - partner Svazu účetních České republiky, z. s. - vytvořil odborný portál pro mzdy a personalistiku.
Odborný portál pro mzdy a personalistiku MZDY PRO LIDI je určen zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním a ekonomům. 
Součástí předplatného je Mzdová pohotovost formou e-mailu nebo on-line rozhovoru.
Kompletní informace o portálu naleznete zde .
Pro zákazníky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.


Svaz účetních České republiky, z. s.

Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz
https://www.facebook.com/svazucetnichcr.cz/