Metodické aktuality č. 3/2022

Změny slev na dani a daňového zvýhodnění na děti u fyzických osob, paušální daň v roce 2022, nová sleva na dani za zastavenou exekuci, paušálně stanovená náhrada nákladů plátce mzdy za exekuční srážky, covidové podpory a související legislativní změny, odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku či podmínky pro rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů - to je jen část témat, na která bychom chtěli upozornit v tomto čísle MA. Provedeme Vás nejdůležitějšími změnami v daních z příjmů a připomeneme, jakým oblastem je nutné věnovat zvýšenou pozornost v souvislosti s účetní závěrkou a zpracováním daňového přiznání.
Poskytování služeb daňovými nerezidenty v ČR přináší pro českého plátce daně, příjemce těchto služeb, řadu povinností. Pokud na některou z nich zapomene, hrozí mu sankce. Tyto povinnosti si společně projdeme v dalším odborném článku.
Do Metodických aktualit pravidelně zařazujeme odpovědi na dotazy z praxe, ani toto číslo není výjimkou. Věříme, že Vám pomohou při řešení účetních a daňových problémů.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 8. 3. 2022

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 3/2022

Aktuality v účetnictví a daních z příjmů 2021/2022
Ing. Jana Dlabačová

Služby poskytované daňovými nerezidenty v ČR a povinnosti českého plátce daně
Mgr. Magdaléna Vyškovská

I. AKTUALITY V ÚČETNICTVÍ A DANÍCH Z PŘÍJMŮ 2021/2022

1. Nepřetržité trvání
2. Znehodnocení stálých hmotných a nehmotných aktiv
3. Dlouhodobý hmotný majetek
4. Dlouhodobý nehmotný majetek
5. Zálohy v cizí měně
6. Paušálně stanovená náhrada nákladů plátce mzdy za exekuční srážky
7. Covidové podpory z pohledu daní a účetnictví
8. Mimořádný příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě (tzv. izolačka)
9. Vybrané covidové náklady
10. Daňové souvislosti práce z domova (home office)
11. Škody v důsledku živelních pohrom (tornádo)
12. Poskytnuté dary
13. Zpětné uplatnění daňové ztráty
14. Sleva za zastavenou exekuci
15. Lhůty pro podání daňového přiznání
16. Příloha v účetní závěrce
17. Zpráva o vztazích
18. Rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů
19. Zveřejňování účetní závěrky
20. Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí
21. Zrušení superhrubé mzdy
22. Minimální mzda
23. Peněžitý příspěvek na stravování (tzv. stravenkový paušál)
24. Paušální daň OSVČ
25. Nemovité věci u fyzických osob
26. Slevy na dani na poplatníka a daňové zvýhodnění
27. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
28. Evidence skutečných majitelů

II. POVINNOSTI ČESKÉHO PLÁTCE DANĚ PŘI PLATBÁCH ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY DAŇOVÝMI NEREZIDENTY

1. Na co se zaměřit nejprve
2. Kdo je plátcem daně podle ZDP
3. Co jsou služby ze zdrojů na území ČR podle ZDP
4. Kdo a kde Službu či Staveniště realizuje
5. Riziko vzniku stálé provozovny dodavatele – daňového nerezidenta v České republice a oznamovací povinnost
6. Zajištění daně, když stálá provozovna daňového nerezidentavznikla nebo může vzniknout
7. Úhrada za Služby poskytované daňovými nerezidenty a daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně ve vybraných případech
8. Oznamovací povinnost u příjmů plynoucích do zahraničí
9. Závěr

III. STANOVISKA K DOTAZŮM

1. Zápůjčky mezi společníkem/jednatelem a s.r.o.
2. Časové rozlišení drobného hmotného majetku
3. Uplatnění paušálního výdaje na dopravu
4. Nabytí eurové pohledávky postoupením
5. Vyplacené zástřelné a osvobození od daně z příjmů
6. Podmínky pro výplatu podílu na zisku v s.r.o.
7. Nová hala ve zkušebním provozu
8. Prodej zboží na dálku a registrace do zvláštního režimu OSS
9. Sazba DPH při prodeji náplastí
10. Zemědělské družstvo – zrušení tvorby rezervního fondu a výplata podílů na zisku
11. Účtování v bytovém družstvu

OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY