Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 1/2022

Nabízíme Vám první číslo letošního ročníku a v jeho rámci několik zajímavých odborných článků. Jedním z témat, kterému věnujeme pozornost, je platná právní úprava fondu kulturních a sociálních potřeb, vybraný okruh poskytovaných plnění z tohoto fondu a detailnější pohled na problematiku stravování zaměstnanců u organizačních složek státu a příspěvkových organizací.
Vedení účetnictví a plnění s tím souvisejících povinností je zákonnou povinností účetní jednotky. Odpovědnost za splnění zákonných požadavků nese i v případě, že tuto povinnost deleguje na třetí osobu. Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění je trestným činem. Vybrali jsme pro Vás závěry z vybrané judikatury Nejvyššího soudu k dané problematice.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 8. 3. 2022

 

 

 

OBSAH ČASOPISU
ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ č. 1/2022

Čornejová H.: Fond kulturních a sociálních potřeb 2

Paroubek J.: Nová právní úprava rozpočtové skladby a některé staré problémy

Slezáčková N.: Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění 8

Kortanová N.: Peněžní fondy v příkladech 

Severa T.: Některé aspekty ověřování účetních závěrek

Klaban J.: Shrnutí procesu sestavení účetních výkazů za Českou republiku za účetní období roku 2020

Přehled vybraných právních předpisů za konec 4. čtvrtletí 2021 a začátek 1. čtvrtletí roku 2022

Nabídka vzdělávacích akcí