Newsletter SÚ ČR 26-03-2024

26. 3. 2024

Vážení klienti,

v následujícím textu si vás dovolujeme informovat o aktualitách a o naší činnosti a produktech.


LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE: 

1. Vybrané právní předpisy vyhlášené ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv ČR:
- Sdělení MPSV č. 67/2024 Sb. o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů 

2. Informace k návrhu novely zákona o daních z příjmů a změn u dohod o provedení práce
V rámci projednávání sněmovního tisku 570 – novely zákona o investičních společnostech byly ve druhém čtení podány pozměňovací návrhy k zákonu o daních z příjmů a dalším zákonům, které by měly vyjasnit některé nepřesnosti vyplývající z posledních novel.
Upřesnění v oblasti daně z příjmů se týkají např. stravování bývalých zaměstnanců v důchodu, akcí pořádaných zaměstnavatelem, ocenění nepeněžního příjmu u zaměstnance využívajícího zařízení péče o děti, zmírnění u osvobození příjmů z prodeje nemovitosti podmíněného vynaložením na obstarávání bytových potřeb, režimu vylučování kurzových rozdílů aj.
Mělo by rovněž dojít k úpravě změn ohledně odvodu pojistného z dohod o provedení práce, které byly schváleny s účinností od 1. 7. 2024. Daná úprava, která ještě nenabyla účinnosti, by měla být zrušena. Navrhuje se zavedení speciálního režimu „oznámené dohody“, a to s účinností od 1. 1. 2025. 

3. Úřední sdělení ČNB ze dne 20. března 2024 o úpravě základních úrokových sazeb
Bankovní rada České národní banky na svém zasedání dne 20. března 2024 schválila s účinností od 21. března 2024 snížení limitní úrokové sazby pro 2T REPO operace ČNB na 5,75 %, snížení diskontní sazby na 4,75 % a snížení lombardní sazby na 6,75 %. 

4. Tisková zpráva MPSV: Minimální mzda se bude pravidelně valorizovat, schválila vláda. Zajistí se tak lepší předvídatelnost pro zaměstnance i firmy
Na svém zasedání dne 20. 3. 2024 vláda schválila novelu zákoníku práce, která zavádí mechanismus valorizace minimální mzdy. Zákon stanoví jasná a předvídatelná pravidla pro výpočet a aktualizaci minimální mzdy. MPSV bude minimální mzdu pro každý příslušný kalendářní rok vyhlašovat do 30. září předchozího roku. Výše minimální mzdy bude odvozena z legislativních parametrů. Tímto krokem se uskutečňuje jeden z bodů programového prohlášení vlády. 

5. Tisková zpráva MPSV: Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením vzroste až o 1 500 korun. Návrh MPSV schválila vláda
Vláda dne 20. března schválila návrh nařízení vlády o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce, který předložil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Maximální částka příspěvku 14 200 Kč se od dubna tohoto roku zvýší o 1 500 Kč, čímž nově dosáhne 15 700 Kč. 

6. Tisková zpráva ČSSZ: VAROVÁNÍ: Podvodné telefonáty, SMS a weby se vydávají za ČSSZ
ČSSZ upozorňuje na podvodné telefonáty, které jménem České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyzývají k návštěvě podvodných webů. Telefonáty odkazují na následně zaslanou falešnou SMS, která vyzývá k návštěvě údajného webu ČSSZ. Jedná se o kombinaci podvodných technik vishing a smishing. 

7. ČSSZ: Poradenský den k důchodům s anglicko-českým tlumočením
Blíží se Váš důchodový věk a nehovoříte dobře česky? Nabízíme možnost konzultovat otázky související s Vašimi nároky z českého systému důchodového pojištění s možností tlumočení do angličtiny. Objednejte se na čtvrtek 11. dubna 2024 v Klientském centru ústředí ČSSZ v Praze.

Den otevřených dveří projektu „Svobodná účetní“

Den otevřených dveří akademie Svobodná účetní se koná 26. 3. 2024 v 16:00 hodin a 4. 4. 2024 v 18:00 hodin. Zarezervujte si místo zdarma zde.
Den otevřených dveří se koná online a setkáte se na něm živě s lektorem Ing. Jaroslavem Veselkou.

Časopis METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

Metodické aktuality - předplatné na rok 2024

- V pátek 8. 3. 2024 vyšlo nové číslo Metodických aktualit. MA č. 3/2024 nabízí přehledné shrnutí nejdůležitějších změn v účetnictví, v daních z příjmů a navazujících oblastí. Obsahují také výklad, jak správně postupovat při zdanění příjmů fyzických osob, českých daňových rezidentů, s podnikatelskými aktivitami v tuzemsku i v zahraničí.

Časopisy ÚČETNICTVÍ a ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

Účetnictví - předplatné na rok 2024
Účetnictví NO a obcí - předplatné na rok 2024

Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 3/2024 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 1/2024.

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

Semináře probíhají různou formou (prezenčně, on-line nebo kombinovaně) s ohledem na epidemiologickou situaci a požadavky lektorů. Při on-line formě využíváme aplikaci Microsoft Teams. Konkrétní forma bude vždy upřesněna před konáním.

11. 4. - 12. 4. 2024  Praha (prezenčně i ONLINE)
Účetnictví podnikatelských subjektů pro mírně pokročilé (lektor: Ing. Jaroslav Veselka)

31. 7. – 2. 8. 2024  hotel Kouty, Rejčkov (poblíž Ledče nad Sázavou)
Vícedenní speciál pro neziskovky (lektor: Ing. Simona Pacáková)

23. 9. – 30. 9. 2024  Resort OZ Incekum Beach, Turecko
Osobnostní rozvoj (lektor: PhDr. Miloslav Hrubý)

2. 12. – 4. 12. 2024  Mikulov
ČESKOSLOVENSKÝ DAŇOVÝ A ÚČETNÍ KONGRES 2024


*****

8. 4. 2024
Položky snižující základě fyzických a právnických osob (lektor: RNDr. Ivan Brychta)
10. 4. 2024
Oceňování zásob v účetnictví (lektor: Ing. Jan Tecl)
15. 4. 2024
Odpisy, opravy a technické zhodnocení (lektor: Ing. Petr Kout, CSc.)
16. 4. 2024
PAP – Metodika (ONLINE) (lektor: Ing. Alena Kochová)
16. 4. 2024
Nemovitosti z pohledu daní aktuálně ((lektor: Ing. Jan Tecl)
17. 4. 2024
Přeměny obchodních společností – účetní a daňový pohled (lektor: JUDr. Ing. Lukáš Pěsna)
17. 4. 2024
Daně neziskových organizací – novinky a problémové oblasti (lektor: Ing. Tomáš Doležel)
18. 4. 2024
Rozpočtová skladba a účetnictví, vzájemné vazby, novinky (ONLINE) (lektoři: Ing. Nikola Kortanová, Ing. Tomáš Sluka)
25. 4. 2024
PAP v příkladech pro pokročilé (ONLINE) (lektor: Ing. Alena Kochová)
7. 5. 2024
Chyby při uplatňování DPH (lektor: Ing. Petr Kout, CSc.)
13. 5. 2024
Digitalizace mezd a personalistiky s přihlédnutím k ochraně osobních údajů – prezenčně i ONLINE (lektor: MVDr. Milan Vodička)
16. 5. 2024
Dotace v účetnictví a rozpočtu (ONLINE) (lektoři: Ing. Nikola Kortanová, Ing. Tomáš Sluka)

CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ? 

  1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů
  2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků
  3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
  4. V rámci snahy o rozvoj a zkvalitnění účetní profese zapojení do programu certifikace
  5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
  6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. Svaz účetních ČR má vlastní metodickou sekci.
  7. Svaz účetních ČR vydává odborné časopisy: Metodické aktuality, Účetnictví, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí
  8. Společné projekty Svazu účetních ČR a společnosti Poradce podnikatele, spol. s r. o.:

Daněprolidi.cz – společný projekt Poradce podnikatele, spol. s r. o. a Svazu účetních České republiky
Moderní online portál pro daně a účetnictví nabízí spolehlivé a aktuální informace, velké množství praktických funkcí a služeb (Daňová pohotovost, Daňová TV).
Pro zákazníky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.

Mzdyprolidi.cz
Společnost Poradce podnikatele, spol. s r. o. - partner Svazu účetních České republiky, z. s. - vytvořil odborný portál pro mzdy a personalistiku.
Odborný portál pro mzdy a personalistiku MZDY PRO LIDI je určen zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním a ekonomům. 
Součástí předplatného je Mzdová pohotovost formou e-mailu nebo on-line rozhovoru.
Kompletní informace o portálu naleznete zde .
Pro zákazníky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.


Svaz účetních České republiky, z. s.

Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz
https://www.facebook.com/svazucetnichcr.cz/