Metodické aktuality č. 3/2024

Opatření přijatá v rámci vládního konsolidačního balíčku přinesla zásadní změny napříč celým daňovým systémem. Rozsáhlá novelizace zákona o daních z příjmů je toho důkazem. Nabízíme vám přehledné shrnutí vybraných nejdůležitějších změn, které by neměly uniknout žádnému účetnímu a daňovému profesionálovi. Vysvětlíme si, jak se změnily podmínky pro osvobození zaměstnaneckých benefitů nebo k jakému okamžiku je nutné zdanit zaměstnanecké akcie a opce. V případě zdanění příjmů fyzických osob je třeba vzít v úvahu nejen zrušení některých odčitatelných položek a slev na dani, ale také snížení hranice pro uplatnění progresivní sazby daně. Nově dochází k omezení daňových výdajů u osobních automobilů pořízených jako dlouhodobý majetek. Novela nabízí poplatníkům vedoucím podvojné účetnictví i změnu ve zdaňování kurzových rozdílů v podobě dobrovolného vstupu do režimu vylučování kurzových rozdílů ze základu daně z příjmů.
Připomeňme, že od 1. 1. 2024 nabyly účinnosti také novinky v oblasti účetnictví. Z pohledu podnikatelských subjektů bychom chtěli upozornit zejména na novou definici čistého obratu. Hodnota čistého obratu je jedním z kritérií pro určení kategorie účetní jednotky a povinnosti ověření účetní závěrky auditorem, změna definice tak může následně ovlivnit i lhůtu pro podání přiznání k dani z příjmů za rok 2024.
Fyzické osoby s podnikatelskými aktivitami v tuzemsku i v zahraničí stojí před nelehkým úkolem, jak správně zdanit své příjmy. Jsou-li českými daňovými rezidenty, jsou povinny v daňovém přiznání uvádět celosvětové příjmy bez ohledu na to, zda byly zcela nebo částečně zdaněny v zahraničí. Zpracovaný výklad a praktické výpočty vám poskytnou odpovědi na řadu otázek, které v této souvislosti řešíte.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 8. 3. 2024

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH ČASOPISU METODICKÉ AKTUALITY č. 3/2024

Aktuality v účetnictví a daních z příjmů 2023/2024
Ing. Jana Dlabačová

Podnikání českých fyzických osob v zahraničí
v českém přiznání za rok 2023
Mgr. Magdaléna Vyškovská

I. AKTUALITY V ÚČETNICTVÍ A DANÍCH Z PŘÍJMŮ 2023/2024

1. Čistý obrat
2. Funkční měna
3. Režim vylučování kurzových rozdílů
4. Osobní automobily
5. Mimořádné odpisy
6. Automobil pro služební i soukromé účely zaměstnance
7. Příspěvek na stravování
8. Stravování na pracovišti
9. Nakoupené benefity dle § 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů
10. Akce pořádané zaměstnavatelem
11. Produkty spoření na stáří
12. Zaměstnanecké akcie a opce
13. Sociální výpomoci
14. Životní jubilea
15. Účtování benefitů ze sociálního fondu
16. Práce na dálku
17. Dohody o provedení práce
18. Sazby daně z příjmů
19. Odložená daň
20. Zpráva o udržitelnosti a zpráva o daních z příjmů
21. Lhůty pro podání daňového přiznání
22. Povinnost podat daňové přiznání u fyzických osob
23. Podíly a cenné papíry

II. PODNIKÁNÍ ČESKÝCH FYZICKÝCH OSOB V ZAHRANIČÍ A JEHO DOPADY
     DO DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ V ČR ZA ROK 2023

1. Český daňový rezident

2. Příjmy z podnikání ze zahraničí dosažené prostřednictvím stálé provozovny
    v jiném smluvním státě
2.1. Kamenná stálá provozovna
2.2. Službová stálá provozovna
2.3. Staveništní stálá provozovna
2.4. Stálá provozovna z titulu nezávislých povolání
2.5. Stálá provozovna z titulu závislého zástupce

3. Příjmy z podnikání ze zahraničí dosažené prostřednictvím stálé provozovny
    v nesmluvním státě

4. Důsledky vzniku stálé provozovny českého podnikatele v zahraničí

5. Další příjmy, které může mít český daňový rezident v zahraničí
5.1. Licenční poplatky
5.2. Úroky
5.3. Dividendy
5.4. Příjmy z pronájmu nemovitých věcí v zahraničí

6. Povinnosti českého daňového rezidenta v České republice
6.1. Základ daně z příjmů zdaněných v zahraničí
6.2. Příklady zdanění příjmů ze zahraničí v daňovém přiznání a vyloučení dvojího zdanění
6.3. Lhůty pro podání přiznání (i ze zahraničí)

7. Závěr

III. STANOVISKA K DOTAZŮM

1. Prodloužená záruka – účtování
2. Poskytování stravného zaměstnancům
3. Sazba DPH u výroby sirupů
4. Uplatnění DPH u fotoknih
5. Přeúčtování vícenákladů

OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY