Vzdělávací seminář:
PAP - Metodika (ONLINE)

Číslo semináře / VS: 39482

Přednáší Ing. Alena Kochová
lektor akreditovaný MV ČR, spoluautorka reformy účetnictví státu
Termín úterý 16. dubna 2024
Začátek

9:00 - 15:00 hod.

Místo ONLINE

Program semináře

URČENO

Seminář je určen zejména pro zaměstnance organizačních složek státu a jimi zřízených příspěvkových organizací, zaměstnance územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací působící zejména v oblasti zpracování Pomocného analytického přehledu. Dále pak pro vedoucí ekonomických odborů vybraných účetních jednotek (organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace), auditorům, kontrolorům a účetním poradcům a metodikům.

OBSAH

  • důvody a nutnost zpracování Pomocného analytického přehledu („PAP“), 
  • očekávání, zkušenosti, spolupráce příjemce (ČSÚ) se zpracovateli (VÚJ), dopady do hodnocení ČR,
  • legislativní úprava – vyhlášky č. 383/20009 Sb. a č. 410/2009 Sb. v jejich platném znění – v přílohách jen pro potřeby plnění závazků ČR k poskytování údajů z účetnictví s vazbou na konsolidační manuál, 

Metodika tvorby PAP: 

  • analytické druhové členění aktiv, pasiv, nákladů, výnosů,
  • analytické členění obratů aktiv a pasiv podle druhů pohybu,
  • analytické členění podle partnerů aktiva, pasiva a partnerů transakce - standard a s vazbou na konsolidaci,
  • identifikátor veřejné zakázky,
  • další sestavení části XIV.,
  • opravy chyb a křížové kontroly (KRK),
  • metodický výklad k jednotlivým částem výkazu PAP s příklady.
Pro členy SÚ
2 990 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 990 Kč
s DPH