Účetnictví č. 3/2024

Jak napovídá samotný název, v březnovém čísle jsme se zaměřili na oblast pracovního práva, především pak na významné změny, které přinesla poslední velká novela zákoníku práce. Nejvíce diskutována je nová právní úprava dohod konaných mimo pracovní poměr, která mj. přináší zvýšenou administrativní zátěž pro zaměstnavatele i povinnost poskytnout dovolenou při relativně malém počtu odpracovaných hodin. Nově jsou řešeny některé otázky práce na dálku včetně problematiky poskytování náhrad nákladů při práci z domova, novela také rozšiřuje informační povinnosti zaměstnavatele. Změny nastaly i v oblasti doručování pracovněprávních dokumentů, nově jsou upravena i pravidla pro elektronické uzavírání smluv či dohod.
V poslední době se dostává stále více do popředí zájmu společností téma udržitelnosti a spolu s ním i rostou požadavky investorů, zákazníků, dodavatelů a široké veřejnosti na získání spolehlivých a srovnatelných informací o tom, jak si v dané oblasti stojí. Na významu nabývá nefinanční výkaznictví. Pro zveřejňování zpráv o udržitelnosti zajišťuje jednotný evropský rámec Směrnice EU 2022/2464. Vysvětlíme si, jaké novinky tato směrnice přináší a jaká je v tomto ohledu role nezávislého auditora.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 8. 3. 2024

OBSAH ČASOPISU ÚČETNICTVÍ č. 3/2024

Úvodník editora 

Jouza L.: Mohou se dohody o práci změnit na švarcsystém?

Rejmont V.: Velká novela zákoníku práce – další peklo pro zaměstnavatele!?

Dandová E.: Nová úprava dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (převzato z DPL)

Jouza L.: Změny v doručování pracovněprávních písemností po novele zákoníku práce 

Stránský J.: Slaďování rodinného a pracovního života po novele zákoníku práce (převzato z DPL) 

Jouza L.: Je právo na přestávky v práci u dohod konaných mimo pracovní poměr? 

Jouza L.: Jak dlouho může zaměstnanec po práci odpočívat? 

Hruška V.: Směrná účtová osnova: Účtová skupina 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv

Na hodině účetnictví a daní 

Wágner F.: Lhůta pro podání dodatečného daňového přiznání (převzato z DPL)

Křížek Z.: Tabulka slev a daňových zvýhodnění – rok 2024 (převzato z DPL)

Jirková Bočáková P.: ESG, zprávy o udržitelnosti a role auditora

Výběr z právních předpisů

Některé platební povinnosti: Duben 2024 – důležitá data pro všechny, kteří podnikají

Stručný rejstřík pojmů

Nabídka vzdělávacích akcí