Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Účetnictví č. 3/2024

Účetnictví č. 3/2024

Speciál na téma: Kam spěje pracovní právo po velké novele?

259 Kč 231,25 Kč bez DPH

Jak napovídá samotný název, v březnovém čísle jsme se zaměřili na oblast pracovního práva, především pak na významné změny, které přinesla poslední velká novela zákoníku práce. Nejvíce diskutována je nová právní úprava dohod konaných mimo pracovní poměr, která mj. přináší zvýšenou administrativní zátěž pro zaměstnavatele i povinnost poskytnout dovolenou při relativně malém počtu odpracovaných hodin. Nově jsou řešeny některé otázky práce na dálku včetně problematiky poskytování náhrad nákladů při práci z domova, novela také rozšiřuje informační povinnosti zaměstnavatele. Změny nastaly i v oblasti doručování pracovněprávních dokumentů, nově jsou upravena i pravidla pro elektronické uzavírání smluv či dohod.
V poslední době se dostává stále více do popředí zájmu společností téma udržitelnosti a spolu s ním i rostou požadavky investorů, zákazníků, dodavatelů a široké veřejnosti na získání spolehlivých a srovnatelných informací o tom, jak si v dané oblasti stojí. Na významu nabývá nefinanční výkaznictví. Pro zveřejňování zpráv o udržitelnosti zajišťuje jednotný evropský rámec Směrnice EU 2022/2464. Vysvětlíme si, jaké novinky tato směrnice přináší a jaká je v tomto ohledu role nezávislého auditora.

Kompletní obsah Účetnictví č. 3/2024