Vzdělávací seminář:
Položky snižující základ daně fyzických a právnických osob

Číslo semináře / VS: 33750

Přednáší RNDr. Ivan Brychta
daňový poradce
Termín pondělí 8. dubna 2024
Začátek

9:00 - 13:00 hod.

Místo ICSÚ, Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3

Program semináře

Komplexní rozbor možností, za jakých podmínek lze snížit základ daně z příjmů u fyzických nebo právnických osob.

OBSAH

  • pravidla pro uplatnění darů jako plnění snižujícího základ daně fyzických i právnických osob,
  • odpočet úroků na bytovou potřebu fyzických osob (základní předpoklady a podmínky pro aplikaci),
  • další nezdanitelné části základu daně fyzických osob (soukromé životní pojištění, spoření na penzi a další) a podmínky pro jejich aplikaci,
  • specifika uplatnění nezdanitelných částí základu daně u fyzických osob nerezidentů a v rámci zaměstnaneckého poměru,
  • snížení základu daně u vybraných neziskových právnických osob (veřejně prospěšných poplatníků), vč. postupu při porušení podmínek,
  • odpočitatelné položky na výzkum a vývoj (výše a podmínky aplikace),
  • odpočet na odborné vzdělávání (výše a podmínky pro uplatnění),
  • uplatnění daňové ztráty (podmínky aplikace, vzdání se uplatnění ztráty v budoucnosti).
Pro členy SÚ
2 690 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 890 Kč
s DPH