Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 1/2024

V rámci našeho odborného periodika se zaměřujeme na problematiku státních i nestátních neziskových organizací. A právě druhé jmenované skupině účetních jednotek jsou určeny první dva odborné články. Věnujeme se v nich tématu účetní závěrky, činnostem, které jejímu sestavení předcházejí, i činnostem následným, jako je její ověření auditorem, schválení, zveřejnění či archivace, a dále novince v podobě zavedení funkční měny do českého účetnictví.
První číslo ročníku 2024 přináší také informace o stavu příprav nového zákona o účetnictví a jeho dopadech na účetní konsolidaci státu.
Diskriminace ve mzdách je nejčastějším případem porušování rovnosti v pracovněprávních vztazích mezi muži a ženami. Nelze to však ve všech případech považovat za jejich diskriminaci. Rozdíl ve výši mzdy mezi muži a ženami může být ovlivněn několika hledisky, která definuje zákoník práce. Vysvětlíme si, která to jsou, a kdy již dochází ke mzdové diskriminaci.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 8. 3. 2024

 

OBSAH ČASOPISU
ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ č. 1/2024

Jošt M.: Účetní závěrka nestátních neziskových organizací

Strakošová P.: Funkční měna u nestátních neziskových účetních jednotek

Mašková J.: Odpisování dlouhodobého majetku v místní příspěvkové organizaci „MŠ Brouček“

Klaban J.: Konsolidovaná účetní závěrka České republiky – výhled nové legislativy a zhodnocení roku 2022 

Severa T.: Akceptace zakázky klienta – sjednávání podmínek auditních zakázek

Jouza L.: Kdy nastane rovnost v odměňování mužů a žen? 

Přehled vybraných právních předpisů od konce čtvrtého čtvrtletí roku 2023 až do začátku prvního čtvrtletí roku 2024 

Nabídka vzdělávacích akcí