Kategorie: E-knihovna / E-časopisy

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 1/2024

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 1/2024

Účetní závěrka nestátních neziskových organizací * Funkční měna u nestátních neziskových účetních jednotek

270 Kč 241,07 Kč bez DPH

V rámci našeho odborného periodika se zaměřujeme na problematiku státních i nestátních neziskových organizací. A právě druhé jmenované skupině účetních jednotek jsou určeny první dva odborné články. Věnujeme se v nich tématu účetní závěrky, činnostem, které jejímu sestavení předcházejí, i činnostem následným, jako je její ověření auditorem, schválení, zveřejnění či archivace, a dále novince v podobě zavedení funkční měny do českého účetnictví.
První číslo ročníku 2024 přináší také informace o stavu příprav nového zákona o účetnictví a jeho dopadech na účetní konsolidaci státu.
Diskriminace ve mzdách je nejčastějším případem porušování rovnosti v pracovněprávních vztazích mezi muži a ženami. Nelze to však ve všech případech považovat za jejich diskriminaci. Rozdíl ve výši mzdy mezi muži a ženami může být ovlivněn několika hledisky, která definuje zákoník práce. Vysvětlíme si, která to jsou, a kdy již dochází ke mzdové diskriminaci.