Newsletter SÚ ČR 18-11-2020

18. 11. 2020

Vážení klienti,

v následujícím textu si vás dovolujeme informovat o aktualitách minulého týdne a o naší činnosti a produktech.

OSLAVTE S NÁMI MEZINÁRODNÍ DEN ÚČETNÍCH

Profesionální účetní na celém světě spojuje 10. listopad, kdy se slaví Mezinárodní den účetních. Jeho vznik je spjat s osobností františkánského mnicha Luca Pacioliho, který byl autorem první učebnice moderního účetnictví. Traktát „Particularis de computis et scriptus“ pojednávající o účetnictví byl součástí jeho matematické učebnice „Summa de arithmetica, geometria, proportii et proporcionalita“, která byla vytištěna 10. listopadu 1494 v Benátkách.

Všem účetním přejeme vše nejlepší, hodně úspěchů i spokojených klientů.

Budeme rádi, pokud Svaz účetních České republiky bude i Vaším partnerem a pomocníkem v profesních záležitostech. Svůj svátek můžete oslavit společně s námi, stačí si vybrat z výhodných nabídek našich produktů - odborné časopisy, (on-line) portály Daně pro lidiMzdy pro lidi.


LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE:

1. Vybrané právní předpisy vyhlášené ve Sbírce zákonů:
- Zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
- Zákon č. 460/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

2. MF ČR - Finanční zpravodaj:
- číslo 28/2020
Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Finskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám
- číslo 27/2020
Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a zisků z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

3. Tisková zpráva MF ČR: Kompenzační bonus pro zavřené obory podnikání schválen
Poslanci dne 10. listopadu přehlasovali senátní vratku návrhu Ministerstva financí na obnovení kompenzačního bonusu ve výši 500 korun denně pro OSVČ a společníky s.r.o. s převažující činností podnikání v zavřených oblastech ekonomiky. Sněmovna tak odmítla senátorský pozměňovací návrh na vyplacení příspěvku 300 korun na obyvatele jako náhradu krajům za výpadek jejich daňových příjmů. Původní sněmovní návrh nyní zamíří k podpisu prezidentem republiky. 

4. Tisková zpráva GFŘ: Finanční správa začíná vyplácet podzimní kompenzační bonus
Od dnešního dne (16. 11. 2020) začíná Finanční správa zpracovávat a vyplácet žádosti o kompenzační bonus. Již začátkem listopadu zveřejnila Finanční správa na svých webových stránkách žádost, kterou mohli podnikatelé a živnostníci, kterým byla jejich činnost v důsledku koronaviru úplně či částečně utlumena, v předstihu vyplnit. V tuto chvíli eviduje víc než 66 000 žádostí. 

5. Tisková zpráva MF ČR: Parlament schválil novelu, která omezí černé duše ve státní správě
Senát dne 13. listopadu schválil novelu zákona o rozpočtových pravidlech. Návrh z dílny Ministerstva financí přináší systémové řešení dlouhodobých problémů s využíváním prostředků na platy za neobsazená místa ve státní správě. Předloha současně upravuje oblast programového financování. Nově bude mít Ministerstvo financí ucelený přehled o všech dotacích poskytovaných ze státního rozpočtu. Novela také snižuje penále za porušení rozpočtové kázně z 1 promile na 0,4 promile denně a stanovuje, že případný přebytek státního rozpočtu bude použit pouze na snížení státního dluhu. 

6. Tisková zpráva MPSV: Minimální mzda v příštím roce vzroste na 15 200 Kč
Na 15 200 Kč vzroste v příštím roce minimální mzda. Návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) dne 16. 11. 2020 schválila Vláda ČR. Minimální mzda se zvýší o 600 Kč. Dosáhne tak na 42,4 % průměrné mzdy. 

7. Tisková zpráva MPSV: 5000 korun pro všechny důchodce podpořil i Senát. Příspěvek bude vyplacen do konce roku
Po vyslovení souhlasu poslaneckou sněmovnou dne 13. listopadu podpořil návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) na vyplacení jednorázového příspěvku ve výši 5000 Kč všem důchodcům také Senát. Už zbývá jen, aby zákon podepsal prezident republiky. Cílem návrhu je rychle pomoci těmto ohroženým skupinám, zejména seniorům, na které velmi negativně dopadají důsledky pandemie COVID-19. Příspěvek bude vyplacen ještě před koncem tohoto roku. 

8. Tisková zpráva MPSV: Pomoc pro samoživitelky je na cestě. Poslanci schválili náhradní výživné
Poslanci dne 13. listopadu ve třetím čtení schválili návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) na náhradní výživné. Tento zákon by měl ulehčit životní situaci samoživitelkám a samoživitelům, kterým jejich partner či partnerka nepřispívá na dítě. O náhradní výživné budou moci pečující rodiče požádat stát prostřednictvím Úřadu práce ČR, a to ve výši, v jaké ho druhému rodiči stanovil soud. Zákon by měl platit od července příštího roku. 

9. Tisková zpráva MPSV: Některé dávky mohou v listopadu přijít v jiném termínu než obvykle. Vyplaceny ale budou včas
S cílem ochránit klienty a zaměstnance Úřadu práce ČR před rizikem nákazyCOVID-19 bylo v rámci mimořádných opatření schváleno zjednodušení administrativy u některých nepojistných dávek. Příjemcům příspěvku na bydlení a přídavku na děti se tak ve 4. čtvrtletí tohoto roku automaticky přizná stejná výše těchto dávek jako ve 3. čtvrtletí, aniž by museli dokládat příjmy či náklady na bydlení. V některých případech však může dojít ke změně obvyklého výplatního termínu. Lhůta výplaty v zákonném termínu bude samozřejmě dodržena. 

10. ČSSZ: Výplata důchodů do zahraničí – aktuální informace k zasílání tiskopisu Potvrzení o žití
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) v důsledku přetrvávající mimořádné situace způsobené pandemií nemoci COVID-19 a z důvodu mimořádných opatření přijatých a dosud uplatňovaných v mnoha státech v zahraničí dočasně mění prokazování podmínek pro výplatu důchodu do zahraničí.

ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

- Již nyní si můžete objednat PŘEDPLATNÉ ČASOPISU METODICKÉ AKTUALITY NA ROK 2021 – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.

VYUŽIJTE MIMOŘÁDNÉ 15% SLEVY a objednejte si METODICKÉ AKTUALITY ROČNÍK 2020 – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.

- Dne 12. 11. 2020 vyšlo nejnovější číslo Metodických aktualit. MA č. 9/2020 obsahují odborný komentář k nejdůležitějším novinkám v právní úpravě společností s ručením omezeným a akciových společností od 1. 1. 2021. Velká novela zákona o obchodních korporacích se dotkla např. rozdělení a výplaty zisku a jiných vlastních zdrojů, konání valných hromad, důsledků neschválení smlouvy o výkonu funkce člena voleného orgánu, monistického systému akciové společnosti, zpřísnila odpovědnost členů statutárních orgánů aj. Listopadové číslo si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .

Metodické aktuality č. 8/2020 se věnují nejdůležitějším věcným změnám v zákonu o dani z přidané hodnoty v roce 2020 s důrazem na novelu účinnou od 1. 9. 2020. Jedná se zejména o změny v uplatňování DPH při obchodování v režimu call-off-stock, nová pravidla pro přiřazení přepravy v rámci řetězových obchodů při zajištění přepravy prostřední osobou a prokazování splnění podmínek pro osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu. MA č. 8/2020 si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .

ČASOPIS ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

- Již nyní si můžete objednat PŘEDPLATNÉ ČASOPISU ÚČETNICTVÍ nebo ÚČETNICTVÍ NO A OBCÍ NA ROK 2021 v našem e-shopu.

VYUŽIJTE MIMOŘÁDNÉ 15% SLEVY a objednejte si ČASOPIS ÚČETNICTVÍ ROČNÍK 2020 nebo ÚČETNICTVÍ NO A OBCÍ ROČNÍK 2020 v našem e-shopu.

- Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 11/2020 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 3/2020 .

*********

VÝHODNÁ PODZIMNÍ NABÍDKA:

Zakoupením výhodného balíčku získáte celý ročník 2020 dvou nebo tří odborných časopisů 
ušetříte 20 %.

BALÍČEK DUO
Metodické aktuality a Účetnictví

BALÍČEK TRIO
Metodické aktuality, Účetnictví a Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí

*********

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

V případě dostatečného zájmu realizujeme odborné semináře online formou

26. 11. 2020
Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu (lektor: RNDr. Ivan Brychta)
30. 11. 2020
Inventarizace a účtování inventarizačních rozdílů pro podnikatelské subjekty (lektor: Tomáš Líbal)
1. 12. 2020
Účetní uzávěrka a závěrka podnikatelských subjektů za rok 2020 (lektor: Tomáš Líbal)
2. 12. 2020
Mzdové aktuality (lektor: PhDr. Dagmar Kučerová)
2. 12. 2020
Účetní závěrka 2020 – Ostrava (lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.)
3. 12. 2020
Odpisy, opravy a technické zhodnocení (lektor: Ing. Petr Kout, CSc.)
3. 12. 2020
Cash flow (lektor: Ing. Alice Šrámková)


CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ?

  1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů
  2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků
  3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
  4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních
  5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
  6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. Svaz účetních ČR má vlastní metodickou sekci.
  7. Svaz účetních ČR vydává odborné časopisy: Metodické aktuality, Účetnictví, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí

Daněprolidi.cz – společný projekt Poradce podnikatele, spol. s r.o. a Svazu účetních České republiky
Speciální cena se slevou 20 % pro členy Svazu účetních ČR a klienty Účetního poradce
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA:

Společnost Poradce podnikatele s. r. o.  - partner Svazu účetních České republiky, z. s. - vytvořil odborný portál pro mzdy a personalistiku Mzdy pro lidi.

Odborný portál pro mzdy a personalistiku MZDY PRO LIDI je určen zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním a ekonomům. Součástí předplatného je Mzdová pohotovost formou e-mailu nebo on-line rozhovoru.
Kompletní informace o portálu MZDY PRO LIDI naleznete zde
Speciální cena se slevou 20 % pro členy Svazu účetních ČR a klienty Účetního poradce
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.


Svaz účetních České republiky, z. s.

Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz
https://www.facebook.com/svazucetnichcr.cz/