Metodické aktuality č. 8/2020

Novelu evropské směrnice o DPH, která s účinností od 1. 1. 2020 nově upravila pravidla pro přeshraniční operace se zbožím v rámci Evropské unie, nestihla Česká republika včas implementovat do zákona o DPH. Do konce srpna mohli podle této nové úpravy čeští plátci postupovat dobrovolně, a to na základě přímého účinku evropské směrnice. Během léta byla dlouho očekávaná novela zákona o DPH schválena a publikována ve Sbírce zákonů. Od 1. 9. 2020 je postup podle nových pravidel již povinný. Změny v uplatňování DPH se týkají obchodování v režimu call-off-stock (konsignační sklady), platí také nová pravidla pro přiřazení přepravy v rámci řetězových obchodů, pokud přepravu zajišťuje prostřední osoba (s následnými dopady pro osvobození od daně a případnou povinnost registrace v jiném členském státu). Pro osvobození od DPH při dodání zboží do jiného členského státu je nutné splnit zákonem stanovené podmínky, i v této oblasti došlo ke změnám. Novela mimo jiné upravuje, jakým způsobem prokazovat přepravu zboží, jakožto jedné z podmínek pro uplatnění osvobození, přičemž odkazuje na prováděcí nařízení ke směrnici o DPH. Všechny důležité věcné změny s využitím konkrétních příkladů mapuje aktuální číslo MA, které právě otevíráte.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 12. 10. 2020

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 8/2020

Změny zákona o DPH v roce 2020
Ing. Václav Benda

I. ZMĚNY ZÁKONA O DPH V ROCE 2020

1. Úvod

2. Přemístění zboží
2.1. Přemístění zboží do tuzemska
2.2. Přemístění zboží z tuzemska do jiného členského státu
2.3. Přepravení zboží do jiného členského státu, které není přemístěním
2.4. Porušení podmínek, za nichž se přepravení zboží nepovažuje za přemístění

3. Místo plnění při dodání a pořízení zboží
3.1. Místo plnění při dodání zboží
3.2. Místo plnění pro dodání plynu, elektřiny, tepla nebo chladu
3.3. Místo plnění při zasílání zboží
3.4. Místo plnění při pořízení zboží

4. Dodání zboží v řetězci
4.1. Místo plnění při dodání zboží v řetězci
4.2. Uplatňování daně při dodání zboží v řetězci
4.3. Uplatňování daně při zjednodušeném postupu v rámci třístranného obchodu

5. Dodání a pořízení zboží s přemístěním v režimu skladu
5.1. Přemístění zboží v režimu skladu z jiného členského státu do tuzemska
5.2. Přemístění zboží v režimu skladu z tuzemska do jiného členského státu
5.3. Změna podmínek režimu skladu
5.4. Evidence pro účely DPH a souhrnné hlášení

6. Změny sazeb daně
6.1. Sazby daně u služeb
6.2. Sazby daně u zboží
6.3. Vypořádání daně ze záloh na teplo, vodné a stočné přijatých před změnou sazby daně

7. Osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu a při vývozu zboží
7.1. Základní podmínky pro osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu
7.2. Prokazování přepravy či odeslání zboží
7.3. Přiznávání dodání zboží do jiného členského státu a daňové doklady
7.4. Vykazování dodání zboží do jiného členského státu v souhrnném hlášení
7.5. Osvobození od daně při vývozu zboží

II. POSUNUTÍ LHŮT PRO PLNĚNÍ OZNAMOVACÍCH POVINNOSTÍ DLE SMĚRNICE DAC 6 NA ZÁKLADĚ SMĚRNICE COVID-DAC

OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY