Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Metodické aktuality č. 8/2020

Metodické aktuality č. 8/2020

Změny zákona o DPH v roce 2020

129 Kč 117,27 Kč bez DPH

Novelu evropské směrnice o DPH, která s účinností od 1. 1. 2020 nově upravila pravidla pro přeshraniční operace se zbožím v rámci Evropské unie, nestihla Česká republika včas implementovat do zákona o DPH. Do konce srpna mohli podle této nové úpravy čeští plátci postupovat dobrovolně, a to na základě přímého účinku evropské směrnice. Během léta byla dlouho očekávaná novela zákona o DPH schválena a publikována ve Sbírce zákonů. Od 1. 9. 2020 je postup podle nových pravidel již povinný. Změny v uplatňování DPH se týkají obchodování v režimu call-off-stock (konsignační sklady), platí také nová pravidla pro přiřazení přepravy v rámci řetězových obchodů, pokud přepravu zajišťuje prostřední osoba (s následnými dopady pro osvobození od daně a případnou povinnost registrace v jiném členském státu). Pro osvobození od DPH při dodání zboží do jiného členského státu je nutné splnit zákonem stanovené podmínky, i v této oblasti došlo ke změnám. Novela mimo jiné upravuje, jakým způsobem prokazovat přepravu zboží, jakožto jedné z podmínek pro uplatnění osvobození, přičemž odkazuje na prováděcí nařízení ke směrnici o DPH. Všechny důležité věcné změny s využitím konkrétních příkladů mapuje aktuální číslo MA, které právě otevíráte.

Kompletní obsah Metodických aktualit č. 8/2020