Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 3/2020

Koncepce nové účetní legislativy – téma velmi diskutované. Proč se připravuje nová právní úprava v oblasti účetnictví a jaké změny přinese z pohledu neziskových organizací? Na to Vám odpoví autoři prvního odborného příspěvku v pořadí již třetího čísla letošního ročníku Účetnictví neziskových organizací a obcí.
Pozornost věnujeme i dalším zajímavým tématům, např. peněžním fondům či uzavírání účetních knih u některých vybraných účetních jednotek, anebo kritériím povinného auditu účetní závěrky u jednotlivých právních forem nestátních neziskových organizací.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 8. 9. 2020

 

 

 

OBSAH ČASOPISU
ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ č. 3/2020

Kubcová H., Tittelbach V.: Koncepce nové účetní legislativy 

Kuželová S.: Uzavírání účetních knih včetně postupu účtování 

Mašková J.: Účtování ochranných pomůcek 

Svobodová J.: Peněžní fondy některých vybraných účetních jednotek 

Jošt M.: Povinnost auditu závěrky nestátních neziskových organizací a určení auditora

Přehled vybraných právních předpisů za konec 2. a začátek 3. čtvrtletí roku 2020

Dotazy a odpovědi

Nabídka vzdělávacích akcí