Newsletter SÚ ČR 26-01-2021

26. 1. 2021

Vážení klienti,

v následujícím textu si vás dovolujeme informovat o aktualitách minulého týdne a o naší činnosti a produktech.

LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE:

1. Finanční zpravodaj:
č. 7/2021
- Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty a na jejichž příslušné bankovní účty jsou přijímány platby od daňových subjektů (informační povinnost Ministerstva financí dle § 149 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů)
- Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2021
č. 6/2021
- Rozhodnutí o prominutí správního poplatku z důvodu mimořádné události 

2. Tisková zpráva GFŘ: Informace pro daňovou veřejnost
Finanční správa upozorňuje, že úlevy a generální pardony, které jsou v současnosti vydávány a které mají za cíl usnadnit daňovým subjektům plnění jejich povinností vzniklých za období ztížené pandemií vyvolanou nemocí COVID-19, nemohou daňovým subjektům „prominout“ povinnosti za roky, které pandemii předcházely. 

3. Finanční správa ČR: Informace k nároku na kompenzační bonus u osob vykonávajících činnosti sezónního charakteru
Nárok na kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně náleží osobám s převažující činností v přímo omezených oblastech ekonomiky. Tato činnost musí být, co se dosahovaných příjmů týče, dominantním zdrojem obživy. Podrobný výčet podmínek pro přiznání tohoto druhu podpory je obsažen v zákoně o kompenzačním bonusu (zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu, ve znění pozdějších předpisů). 

4. Finanční správa ČR: Provozovatelé taxislužby mohou žádat o kompenzační bonus
Za předpokladu splnění všech zákonných podmínek daných zákonem č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu, ve znění pozdějších předpisů, mohou nově o kompenzační bonus žádat také provozovatelé taxislužby 

5. MPO ČR: Program COVID – Nájemné
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejňuje třetí výzvu (dále také Výzva 3) programu COVID – Nájemné. Žádosti je možné podávat od 1. února 2021 od 9:00 hodin do 1. dubna 2021, 23:59 hodin, a to elektronicky prostřednictvím informačního systému AIS MPO - http://najemne.mpo.cz
Termín pro podávání žádostí v programu COVID – Nájemné Výzva 2 se prodlužuje do čtvrtka 4. února 2021. O podporu nikdo z žadatelů při splnění stanovených podmínek nepřijde. Metodická podpora, technická podpora i informační linka jsou vám nyní k dispozici i o víkendu. 

6. ČSSZ: Aktualizovaný tiskopis plné moci k převzetí splátky důchodu vypláceného v hotovosti (22.1.2021)
V souvislosti s včerejším prodloužením nouzového stavu (do 14. února) jsme aktualizovali také tiskopis plné moci k převzetí splátky důchodu vypláceného v hotovosti v době trvání nouzového stavu.


INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH: Systém certifikace účetní profese je otevřen pro nové registrace do konce ledna. Přidejte se!

Certifikace účetní profese v ČR je otevřený systém profesního vzdělávání, který navazuje na školskou soustavu v ČR a umožňuje i úplnou rekvalifikaci uchazečům bez předchozího ekonomického vzdělání a praxe. Jedinou podmínkou v souladu s mezinárodními předpisy je úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Více informací zde .
Uzávěrka žádostí o registraci je každoročně 31. ledna a 15. srpna (max. 31. srpna).
Registrace nově přes internetové stránky zde.

ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

PŘEDPLATNÉ ČASOPISU METODICKÉ AKTUALITY NA ROK 2021 – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.

VYUŽIJTE NOVOROČNÍ 20% SLEVY a objednejte si METODICKÉ AKTUALITY ROČNÍK 2020 – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.

Dne 12. 1. 2021 vyšlo první číslo letošního ročníku Metodických aktualit. MA č. 1/2021 se věnují změnám v oblasti sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců a OSVČ 2020/2021 a nové právní úpravě dovolené od 1. 1. 2021. Lednové číslo si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .

ČASOPIS ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

PŘEDPLATNÉ ČASOPISU ÚČETNICTVÍ nebo ÚČETNICTVÍ NO A OBCÍ NA ROK 2021 v našem e-shopu.

VYUŽIJTE NOVOROČNÍ 20% SLEVY a objednejte si ČASOPIS ÚČETNICTVÍ ROČNÍK 2020 nebo ÚČETNICTVÍ NO A OBCÍ ROČNÍK 2020 v našem e-shopu.

Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 1/2021 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 4/2020.

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

V případě dostatečného zájmu realizujeme odborné semináře online formou

28. 1. 2021
Aktuality v účetnictví a daních (lektoři: Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal)
3. – 4. 2. 2021
Základy DPH pro začátečníky (lektor: Ing. Petr Kout, CSc.)
8. 2. 2021
Nezbytný přehled pro účetní v oblasti DPH (lektoři: Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal)
10. 2. 2021
Mzdové účetnictví 2021 – zákoník práce aktuálně (lektor: JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.)
18. 2. 2021
Daň z příjmů právnických osob (lektor: Ing. Jan Tecl)
26. 2. 2021
Cestovní náhrady (lektor: Jaroslava Pfeilerová)


CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ?

  1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů
  2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků
  3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
  4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních
  5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
  6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. Svaz účetních ČR má vlastní metodickou sekci.
  7. Svaz účetních ČR vydává odborné časopisy: Metodické aktuality, Účetnictví, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí

Daněprolidi.cz – společný projekt Poradce podnikatele, spol. s r.o. a Svazu účetních České republiky
Pro zákazniky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.

Mzdyprolidi.cz
Společnost Poradce podnikatele s. r. o.  - partner Svazu účetních České republiky, z. s. - vytvořil odborný portál pro mzdy a personalistiku.
Odborný portál pro mzdy a personalistiku MZDY PRO LIDI je určen zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním a ekonomům. 
Součástí předplatného je Mzdová pohotovost formou e-mailu nebo on-line rozhovoru.
Kompletní informace o portálu naleznete zde .
Pro zákazniky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.


Svaz účetních České republiky, z. s.

Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz
https://www.facebook.com/svazucetnichcr.cz/