Účetnictví č. 1/2021

V rámci série článků věnovaných účtování akcií a dluhopisů se v tomto čísle Účetnictví věnujeme účtování a vykazování těchto cenných papírů, pokud jsou denominovány v cizí měně. Vysvětlíme si danou problematiku na konkrétních příkladech postupů účtování o realizovatelných akciích, akciích určených k obchodování, kuponovém dluhopisu s prémií či s diskontem.
Národní účetní rada v červnu minulého roku schválila novou interpretaci I-41 Zákaznické věrnostní programy. Jedná se o přínosnou metodickou pomůcku, s jejímž obsahem a zaměřením Vás seznámíme.
V závěru roku 2020 schválila vláda věcný záměr nového zákona o účetnictví, zpracování samotného návrhu zákona se očekává do června 2022. Připravovaná nová účetní legislativa přinese řadu změn. Jistě Vás zaujme rozhovor na toto téma s Mgr. Ing. Stanislavem Koubou, Ph.D., náměstkem ministryně financí pro daně a cla.
Často diskutovanou záležitostí je, jak z hlediska zákona o DPH posuzovat dočasné přidělení zaměstnanců k jinému zaměstnavateli. V rámci dalšího odborného příspěvku si objasníme, kdy se jedná o poskytnutí služby, které je zdanitelným plněním.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 12. 1. 2021

OBSAH ČASOPISU ÚČETNICTVÍ č. 1/2021

Milí čtenáři (Králová M.

Věcný záměr nového zákona o účetnictví (rozhovor) 

Strouhal J.: Akcie a dluhopisy v cizí měně 

Analytické účty v účtovém rozvrhu aneb Analytiky pro správné sestavení výkazů 

Čížek L.: Zákaznické věrnostní programy v účetnictví 

Na hodině účetnictví 

Benda V.: Problematika dočasného přidělení zaměstnanců z pohledu DPH 

Dvořák V.: Podzimní rouškové nadechnutí 

Fiedlerová J.: Změny v sociálním pojištění od 1. 1. 2021 

Daněk A.: Změny ve zdravotním pojištění k 1. lednu 2021 

Jouza L.: Sdílená (dělená) pracovní místa v novele zákoníku práce – pomoc rodičům 

Ohlédnutí za rokem 2020 v účetní profesi (Králová M.

Kuneš Z.: Změny zákona o dani z přidané hodnoty od 1. 1. 2021 

Fuksová A.: Platební povinnosti: Únor 2021 – důležitá data pro všechny, kteří podnikají 

Stručný rejstřík pojmů 

Nabídka vzdělávacích akcí