Metodické aktuality č. 1/2021

Od 1. 1. 2021 dochází k řadě změn v oblasti sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců i OSVČ, a to v návaznosti na zvýšení průměrné a také minimální mzdy. Těmto novinkám a dalším významným skutečnostem, vč. opatření přijatých v důsledku koronavirové epidemie, se věnujeme v prvním odborném příspěvku tohoto čísla. V další části publikace jsme se zaměřili na novou úpravu dovolené, zejména pak na nová pravidla jejího výpočtu, kterými je nutné se řídit od 1. ledna tohoto roku. Volně tak navazujeme na článek k novele zákoníku práce publikovaný v MA č. 7/2020. Připojili jsme i několik praktických dotazů z pracovněprávní oblasti.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 12. 1. 2021

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 1/2021

Sociální a zdravotní pojištění v roce 2020 a 2021
Ing. Marta Ženíšková

Dovolená po novele zákoníku práce
JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.

I. Sociální a zdravotní pojištění v roce 2020 a 2021

Úvod

A. Opatření přijatá v souvislosti s mimořádnými opatřeními od března do konce června 2020 v sociálním pojištění
1. Ošetřovné do konce června 2020
2. Snížení penále
3. Prominutí pojistného

B. Karanténa, izolace a e-neschopenka z důvodu karantény v souvislosti s Covidem u zaměstnanců
1. Karanténa
2. Izolace 

C. Ošetřovné od října 2020
1. Na koho lze uplatnit nárok na ošetřovné
2. Co se rozumí mimořádnými opatřeními při epidemii
3. Kdo má nárok na ošetřovné a po jakou dobu
4. Zánik nároku na ošetřovné a neposkytování (nevyplácení) ošetřovného
5. Střídání se v péči
6. Výše ošetřovného
7. Ke střídání prezenční a distanční formy výuky ve škole

D. Změny od 1. 1. 2021 v návaznosti na průměrnou mzdu a minimální mzdu
1. Redukční hranice
2. Maximální vyměřovací základ
3. Rozhodná částka pro účast na nemocenském pojištění
4. Minimální mzda

E. Zavedení povinnosti elektronického předávání tiskopisů a dokladů

F. Pojištění osob samostatně výdělečně činných
1. Minimální výše vyměřovacích základů
2. Prominutí placení záloh v roce 2020 a snížení pojistného za rok 2020

II.  Dovolená po novele zákoníku práce 

1. Místo úvodu: přesnější a spravedlivější, nebo zbytečná a drahá?
2. Dovolená a její druhy
3. Výměra dovolené
4. Dovolená za kalendářní rok a poměrná část dovolené
5. Náhradní formy výkonu práce
6. Vlastní výpočet dovolené
7. Zůstatek dovolené z roku 2020
8. Dodatková dovolená
9. Čerpání dovolené
10. Náhrada mzdy a platu
11. Krácení dovolené
12. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 

III. Stanoviska k dotazům z pracovněprávní oblasti

1. Sloučení společností a přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
2. Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti zaměstnance k výkonu práce
3. Výpočet odstupného
4. Uzavření pracovní smlouvy na výkon funkce člena statutárního orgánu společnosti
5. Pracovní pohotovost a odměňování zaměstnanců

Okénko odborné angličtiny