Newsletter SÚ ČR 14-01-2020

14. 1. 2020

Vážení,

v následujícím textu si Vás dovolujeme informovat o naší činnosti, produktech a aktualitách minulého týdne.


LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE:

1. Pokyn GFŘ D-42
Finanční správa ČR zveřejnila na svých internetových stránkách pokyn GFŘ D-42 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2019 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2019.

2. Tisková zpráva GFŘ: Pátek 31. ledna je posledním dnem pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí
Letošní přiznání k dani z nemovitých věcí je potřeba podat nejpozději do pátku 31. ledna. Přiznání by neměli zapomenout podat zejména poplatníci, kteří v roce 2019 nově nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku. Také ti poplatníci, kteří nemovitou věc darovali, prodali nebo jinak pozbyli, musí tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu. Pokud jim ještě nějaká nemovitá věc v kraji zbyla, podají dílčí daňové přiznání. Pokud všechny své nemovité věci v daném kraji v roce 2019 pozbyli, doručí na finanční úřad písemné oznámení o této skutečnosti.

3. Finanční správa ČR: Upozornění k tiskopisům 2020
Upozorňujeme poplatníky, jimž vznikne povinnost podat daňové přiznání za část zdaňovacího období započatého v roce 2020 již v průběhu roku 2020, nejpozději však do 31. prosince 2020, že mohou tak učinit na tiskopise daňového přiznání č. 25 5405 MFin 5405 - vzor č. 25 a souvisejících přílohách vzor č. 15, nebo na tiskopise č. 25 5405/D MFin 5405/D – vzor č. 2.

4. Ministerstvo financí: Přehled platných smluv ČR o zamezení dvojímu zdanění
Ministerstvo financí na svých internetových stránkách zveřejnilo aktuální přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmů a z majetku dle stavu k 13. 1. 2020.

5. Informační leták veřejného ochránce práv - Sdílená ekonomika - Ubytovací služby
Veřejný ochránce práv ve spolupráci s Ministerstvem financí zpracovává informační materiály, které jsou určeny obecním úřadům, plátcům a poplatníkům poplatků, pro jejich lepší orientaci v oblasti místních poplatků a jejich správy. Informační materiály jsou dostupné na webu veřejného ochránce práv, případně jsou ke stažení na webu MF.
Informační materiál je určen pro ubytovatele, kteří si přivydělávají nebo se chystají si v budoucnu přivydělávat poskytováním ubytovacích služeb prostřednictvím on-line platforem tzv. sdílené ekonomiky.

UPOZORŇUJEME:
- Termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí je v pátek 31. ledna 2020. Kdo podával daňové přiznání v uplynulých letech a nezměnily se u něj skutečnosti rozhodné pro stanovení daně, přiznání podávat nemusí.
- Termín pro podání daňového přiznání k dani silniční je v pátek 31. ledna 2020.
- Připomínáme, že má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnou datovou schránku, musí podat daňové přiznání elektronicky - datovou zprávou, ideálně prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu.


ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

 • Objednejte si PŘEDPLATNÉ ČASOPISU METODICKÉ AKTUALITY NA ROK 2020 – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.
 • Dne 13. 1. 2020 vyšlo první číslo letošního ročníku Metodických aktualit – MA č. 1/2020, které přináší všechny podstatné informace o změnách v sociálním a zdravotním pojištění v r. 2020. Druhá část publikace je věnována odpovědím na dotazy z praxe z oblasti účetnictví, daní a navazujících oblastí. Aktuální číslo si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .
 • Je období účetních uzávěrek a závěrek. Na Vašem stole nebo v PC by neměly chybět Metodické aktuality č. 10/2019, které jsou celé zaměřeny právě na účetní závěrku podnikatelů 2019. Obsahují řadu praktických přehledů a příkladů, zvláštní přílohu tvoří rozvaha a výkaz zisku a ztráty s vazbami na doporučený účtový rozvrh pro rok 2019. MA č. 10/2019 si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .


ČASOPIS ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

 • Objednejte si PŘEDPLATNÉ ČASOPISŮ ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NO A OBCÍ NA ROK 2020 v našem e-shopu
 • Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 1/2020 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 4/2019


NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

15. 1. 2020
Aktuality v nestátním neziskovém sektoru (lektorka: Ing. Simona Pacáková)

16. 1. 2020
Neziskové organizace aktuálně (lektorka: Ing. Simona Pacáková)

16. 1. – 18. 1. 2020
Mzdové účetnictví 2020 aneb mzdové aktuality, zaměstnávání cizinců a jak zvládat stres
(lektoři: PhDr. Miloslav Hrubý, PhDr. Dagmar Kučerová, Mgr. Magdaléna Vyškovská, Mgr. Kryštof Zrcek)

22. 1. 2020
Přehled o peněžních tocích – OSS a jejich PO (lektorka: Ing. Alena Kochová)

3. 2. 2020
Novela zákona o EET a související změny u DPH v roce 2020 (lektor: Tomáš Líbal)


CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ?

 1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů - viz  https://www.svaz-ucetnich.cz/kurzy/
 2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků – viz https://www.svaz-ucetnich.cz/clenske-spolky/ 
 3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
 4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních 
 5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
 6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. SÚ ČR má vlastní Metodickou sekci, k jejím hlavním produktům patří: 

Svaz účetních České republiky naleznete i na Facebooku.


Svaz účetních České republiky, z.s.
Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz