Metodické aktuality č. 1/2020

V prvním čísle letošního ročníku Metodických aktualit vám přinášíme přehledný komentář ke změnám v oblasti sociálního a zdravotního pojištění. Od 1. ledna tohoto roku se opět zvýšila minimální mzda, vzrostla i průměrná mzda. Na ně navazuje zvýšení povinných minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění a valorizace redukčních hranic pro nemocenské a náhradu mzdy. S nástupem nového roku začaly platit také změny v nemocenském pojištění, které souvisejí s povinnou elektronizací hlášení o dočasných pracovních neschopnostech. Nový systém eNeschopenek se dotýká nejen ošetřujících lékařů, ale i zaměstnavatelů a OSVČ. Jak bude fungovat? Klasický pětidílný papírový formulář je nahrazen novou třídílnou neschopenkou. Nemocný obdrží od lékaře pouze vytištěný druhý díl, průkaz dočasně práce neschopného. Zaměstnanec již nebude odevzdávat žádný papír do zaměstnání, je ale povinen neprodleně dohodnutým způsobem informovat zaměstnavatele o své pracovní neschopnosti. Veškerá komunikace mezi lékařem, zaměstnavatelem či OSVČ a ČSSZ bude probíhat elektronicky. Podrobnější informace k této a dalším novinkám naleznete v příspěvku Ing. Marty Ženíškové z MPSV ČR.
Jsme rádi, že se na nás obracíte se svými odbornými problémy. Redakce časopisu obdržela řadu dotazů, první část zpracovaných odpovědí vám přinášíme v tomto čísle MA. Věříme, že publikovaná stanoviska vám pomohou lépe se zorientovat v dané problematice a stanou se vodítkem při hledání řešení obdobných účetních či daňových případů.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 13. 1. 2020

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 1/2020

Sociální a zdravotní pojištění od 1. 1. 2020
Ing. Marta Ženíšková

Dotazy z praxe
Kolektiv autorů

I.  Sociální a zdravotní pojištění od 1. 1. 2020

A. ZMĚNY OD 1. 1. 2020

1. Změny v návaznosti na průměrnou mzdu
1.1. Redukční hranice
1.2. Maximální vyměřovací základ
1.3. Rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění

2. Zavedení eNeschopenky
2.1. Postup ošetřujícího lékaře v souvislosti s uznáním DPN
2.2. Zaměstnanec
2.3. ČSSZ ePortál
2.4. Zaměstnavatel
2.5. Obecné informace k eNeschopence

3. Změny v pojištění OSVČ
3.1. Účast OSVČ vedlejší na důchodovém pojištění
3.2. Minimální „absolutní“ vyměřovací základy
3.3. Elektronická neschopenka u OSVČ
3.4. Maximální vyměřovací základ

4. Změny v pojistném na zdravotní pojištění
4.1. Minimální vyměřovací základy u OSVČ, zaměstnanců a osob bez zdanitelných příjmů
4.2. Připomenutí některých postupů ve zdravotním pojištění

5. Změny v důchodovém pojištění
5.1. Redukční hranice a základní výměra důchodů
5.2. Zvyšování důchodů od lednové splátky 2020

B. VÝKLADY NĚKTERÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ

1. Účast zaměstnanců na nemocenském pojištění (k § 6 a § 7 zákona o nemocenském pojištění)
1.1. Sjednaná částka započitatelného příjmu
1.2. Sjednaný rozsah výkonu práce a způsob odměňování

2. Pravděpodobná výše příjmu
2.1. Pravděpodobná výše příjmu, není-li v rozhodném období aspoň 30 započitatelných dnů
2.2. Pravděpodobná výše příjmu, není-li v rozhodném období v předcházejících 12 kalendářních měsících aspoň 30 započitatelných dnů
2.3. Pravděpodobná výše příjmu v měsíci vzniku sociální události ze zaměstnání sjednaného na dobu určitou nebo neurčitou
2.4. Pravděpodobná výše příjmu při trvání zaměstnání ve dvou měsících při vzniku sociální události ze zaměstnání sjednaného na dobu určitou nebo neurčitou

II.  Stanoviska k dotazům

1. Poskytnutí stravenek zaměstnanci při home office
2. Zaokrouhlování DPH
3. E-neschopenka a získávání údajů o pracovní neschopnosti zaměstnanců od OSSZ
4. Nárok na nemocenské
5. Pojistná událost a dohadná položka
6. Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením - plnění povinného podílu prostřednictvím odebírání výrobků a služeb
7.  Ukončení činnosti fyzické osoby vedoucí účetnictví
8. Odpočet DPH u technického zhodnocení
9. Výzva k náhradě škody
10. Bytové družstvo – účtování základního a dalšího členského vkladu, rezervačního poplatku
11. Přefakturace elektrické energie
12. Darování nemovitosti
13. Sazba DPH při opravě plotu u domu
14. Daňové zvýhodnění při ukončení studia na střední škole během školního roku
15. Dočasná pracovní neschopnost a ukončení pracovního poměru
16. Mzda za práci přesčas
17. Poukaz na dovolenou pro zaměstnance
18. Mimořádný příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění či doplňkové penzijní spoření
19. Daňově uznatelné nájemné u finančního leasingu stroje
20. OSVČ – výdaje na psa
21. Originál pokladního dokladu
22. Příspěvková organizace – účtování o spotřebě PHM

Okénko odborné angličtiny

Metodické aktuality Svazu účetních – Tematický obsah ročníku 2019